Publication detail

Pilotní studie vlivu příměsí u jemnozrnných cementových kompozitů na objemové změny a mechanické parametry

BÍLEK, V. TOPOLÁŘ, L. ŠIMONOVÁ, H. KUCHARCZYKOVÁ, B. HAVLÍKOVÁ, I. PAZDERA, L. KERŠNER, Z.

Original Title

Pilotní studie vlivu příměsí u jemnozrnných cementových kompozitů na objemové změny a mechanické parametry

Czech Title

Pilotní studie vlivu příměsí u jemnozrnných cementových kompozitů na objemové změny a mechanické parametry

Language

cs

Original Abstract

Náhrada části cementu alternativním pojivem patří k aktuálním tématům materiálového inženýrství. Za účelem zkoumání vlivu náhrady 20 % hmotnosti portlandského cementu u jemnozrnného kompozitu vybranou příměsí na hodnoty řady parametrů byla z těchto kvazikřehkých materiálů vyrobena sada zkušebních těles. Příměsi představovaly vysokoteplotní popílek, metakaolin a jejich kombinace. Zkušební tělesa, která byla nejprve testována na rizikovost alkalicko-křemičité reakce, byla namáhána tříbodovým ohybem, přičemž se během tohoto zatěžování prováděla měření akustické emise a byly zaznamenávány závislosti zatížení vs. otevření ústí trhliny (F–CMOD diagramy), které dále posloužily k vyhodnocení experimentů s využitím lomového modelu „dvojí-K“. Výstupy lomového modelu „dvojí-K“ a měření akustické emise byly v tomto příspěvku využity při predikci iniciace lomu zkoumaných jemnozrnných cementových kompozitů s příměsemi. Speciálně byla vyšetřována oblast P–CMOD diagramů se zatížením na počátku stabilního šíření trhliny, kterému odpovídal vznik prvotních relevantních událostí zachycených měřením akustické emisí.

Czech abstract

Náhrada části cementu alternativním pojivem patří k aktuálním tématům materiálového inženýrství. Za účelem zkoumání vlivu náhrady 20 % hmotnosti portlandského cementu u jemnozrnného kompozitu vybranou příměsí na hodnoty řady parametrů byla z těchto kvazikřehkých materiálů vyrobena sada zkušebních těles. Příměsi představovaly vysokoteplotní popílek, metakaolin a jejich kombinace. Zkušební tělesa, která byla nejprve testována na rizikovost alkalicko-křemičité reakce, byla namáhána tříbodovým ohybem, přičemž se během tohoto zatěžování prováděla měření akustické emise a byly zaznamenávány závislosti zatížení vs. otevření ústí trhliny (F–CMOD diagramy), které dále posloužily k vyhodnocení experimentů s využitím lomového modelu „dvojí-K“. Výstupy lomového modelu „dvojí-K“ a měření akustické emise byly v tomto příspěvku využity při predikci iniciace lomu zkoumaných jemnozrnných cementových kompozitů s příměsemi. Speciálně byla vyšetřována oblast P–CMOD diagramů se zatížením na počátku stabilního šíření trhliny, kterému odpovídal vznik prvotních relevantních událostí zachycených měřením akustické emisí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT104155,
  author="Vlastimil {Bílek} and Libor {Topolář} and Hana {Šimonová} and Barbara {Kucharczyková} and Ivana {Havlíková} and Luboš {Pazdera} and Zbyněk {Keršner}",
  title="Pilotní studie vlivu příměsí u jemnozrnných cementových kompozitů na objemové změny a mechanické parametry",
  annote="Náhrada části cementu alternativním pojivem patří k aktuálním tématům materiálového inženýrství. Za účelem zkoumání vlivu náhrady 20 % hmotnosti portlandského cementu u jemnozrnného kompozitu vybranou příměsí na hodnoty řady parametrů byla z těchto kvazikřehkých materiálů vyrobena sada zkušebních těles. Příměsi představovaly vysokoteplotní popílek, metakaolin a jejich kombinace. Zkušební tělesa, která byla nejprve testována na rizikovost alkalicko-křemičité reakce, byla namáhána tříbodovým ohybem, přičemž se během tohoto zatěžování prováděla měření akustické emise a byly zaznamenávány závislosti zatížení vs. otevření ústí trhliny (F–CMOD diagramy), které dále posloužily k vyhodnocení experimentů s využitím lomového modelu „dvojí-K“.
Výstupy lomového modelu „dvojí-K“ a měření akustické emise byly v tomto příspěvku využity při predikci iniciace lomu zkoumaných jemnozrnných cementových kompozitů s příměsemi. Speciálně byla vyšetřována oblast P–CMOD diagramů se zatížením na počátku stabilního šíření trhliny, kterému odpovídal vznik prvotních relevantních událostí zachycených měřením akustické emisí.",
  booktitle="Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013",
  chapter="104155",
  howpublished="online",
  year="2013",
  month="november",
  pages="1--12",
  type="conference paper"
}