Publication detail

Alkalicko-křemičitá reakce v České republice a možnosti její eliminace

PERTOLD, Z. ŠACHLOVÁ, Š. ŠŤASTNÁ, A. BÍLEK, V. KRUTILOVÁ, K. BÍLEK, V. TOPOLÁŘ, L.

Original Title

Alkalicko-křemičitá reakce v České republice a možnosti její eliminace

Czech Title

Alkalicko-křemičitá reakce v České republice a možnosti její eliminace

Language

cs

Original Abstract

Alkalicko-křemičitá reakce představuje jednu z častých příčin porušení betonových konstrukcí. Kameniva v České republice nejsou z hlediska alkalicko-křemičité reakce bezpečná a prakticky ve všech je možné najít fáze, které jsou reaktivní. Jednou z cest, jak alkalicko-křemičitou reakci eliminovat, je použití vhodných minerálních přísad. Je demonstrován účinek strusky, popílku a metakaolinu. Dilatometrická měření jsou doplněna studiem mikrostruktury.

Czech abstract

Alkalicko-křemičitá reakce představuje jednu z častých příčin porušení betonových konstrukcí. Kameniva v České republice nejsou z hlediska alkalicko-křemičité reakce bezpečná a prakticky ve všech je možné najít fáze, které jsou reaktivní. Jednou z cest, jak alkalicko-křemičitou reakci eliminovat, je použití vhodných minerálních přísad. Je demonstrován účinek strusky, popílku a metakaolinu. Dilatometrická měření jsou doplněna studiem mikrostruktury.

Documents

BibTex


@article{BUT107353,
 author="Zdeněk {Pertold} and Šárka {Šachlová} and Aneta {Šťastná} and Vlastimil {Bílek} and Kateřina {Krutilová} and Vlastimil {Bílek} and Libor {Topolář}",
 title="Alkalicko-křemičitá reakce v České republice a možnosti její eliminace",
 annote="Alkalicko-křemičitá reakce představuje jednu z častých příčin porušení betonových konstrukcí. Kameniva v České republice nejsou z hlediska alkalicko-křemičité reakce bezpečná a prakticky ve všech je možné najít fáze, které jsou reaktivní. Jednou z cest, jak alkalicko-křemičitou reakci eliminovat, je použití vhodných minerálních přísad. Je demonstrován účinek strusky, popílku a metakaolinu. Dilatometrická měření jsou doplněna studiem mikrostruktury.",
 address="BETON TKS s.r.o.",
 chapter="107353",
 institution="BETON TKS s.r.o.",
 number="2",
 volume="14",
 year="2014",
 month="april",
 pages="34--41",
 publisher="BETON TKS s.r.o.",
 type="journal article - other"
}