Publication detail

Identifikace hodnoty modulu pružnosti jemnozrnného kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky z lomových testů

ŠIMONOVÁ, H. KUCHARCZYKOVÁ, B. LEHKÝ, D. KERŠNER, Z. BÍLEK, V., Jr.

Original Title

Identifikace hodnoty modulu pružnosti jemnozrnného kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky z lomových testů

Czech Title

Identifikace hodnoty modulu pružnosti jemnozrnného kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky z lomových testů

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá stanovením modulu pružnosti jemnozrnného kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky z lomových testů. V rámci zaměření konference akcentuje identifikaci hodnoty statického modulu pružnosti zmíněného kompozitu, stanovovány však byly i další významné výpočtové parametry nelineárních modelů včetně modelů lomového chování zóny mezi zrnem plniva a matrice – hodnoty tahové a tlakové pevnosti a specifické lomové energie kompozitu. Analyzovaly se výstupy lomových testů zkušebních těles s centrálním zářezem v konfiguraci tříbodového ohybu, kterými byly naměřené závislosti síly versus průhyb uprostřed rozpětí tělesa. Nominální rozměry těles činily 40×40×160 mm, rozpětí 120 mm. K identifikaci hodnot parametrů sloužila metoda umělé neuronové sítě, přičemž nelineární výpočty byly prováděny v programu konečných prvků ATENA.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá stanovením modulu pružnosti jemnozrnného kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky z lomových testů. V rámci zaměření konference akcentuje identifikaci hodnoty statického modulu pružnosti zmíněného kompozitu, stanovovány však byly i další významné výpočtové parametry nelineárních modelů včetně modelů lomového chování zóny mezi zrnem plniva a matrice – hodnoty tahové a tlakové pevnosti a specifické lomové energie kompozitu. Analyzovaly se výstupy lomových testů zkušebních těles s centrálním zářezem v konfiguraci tříbodového ohybu, kterými byly naměřené závislosti síly versus průhyb uprostřed rozpětí tělesa. Nominální rozměry těles činily 40×40×160 mm, rozpětí 120 mm. K identifikaci hodnot parametrů sloužila metoda umělé neuronové sítě, přičemž nelineární výpočty byly prováděny v programu konečných prvků ATENA.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT135782,
 author="Hana {Šimonová} and Barbara {Kucharczyková} and David {Lehký} and Zbyněk {Keršner} and Vlastimil {Bílek}",
 title="Identifikace hodnoty modulu pružnosti jemnozrnného kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky z lomových testů",
 annote="Příspěvek se zabývá stanovením modulu pružnosti jemnozrnného kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky z lomových testů. V rámci zaměření konference akcentuje identifikaci hodnoty statického modulu pružnosti zmíněného kompozitu, stanovovány však byly i další významné výpočtové parametry nelineárních modelů včetně modelů lomového chování zóny mezi zrnem plniva a matrice – hodnoty tahové a tlakové pevnosti a specifické lomové energie kompozitu. Analyzovaly se výstupy lomových testů zkušebních těles s centrálním zářezem v konfiguraci tříbodového ohybu, kterými byly naměřené závislosti síly versus průhyb uprostřed rozpětí tělesa. Nominální rozměry těles činily 40×40×160 mm, rozpětí 120 mm. K identifikaci hodnot parametrů sloužila metoda umělé neuronové sítě, přičemž nelineární výpočty byly prováděny v programu konečných prvků ATENA.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="Sborník přednášek 14. konference TECHNOLOGIE 2017",
 chapter="135782",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2017",
 month="april",
 pages="1--6",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI"
}