Publication detail

Sledování změn v porušování vnitřní struktury alkalicky aktivovaných kompozitů při zkoušce modulu pružnosti

KOCÁB, D. BÍLEK, V. TOPOLÁŘ, L. DANĚK, P. KUCHARCZYKOVÁ, B. PŐSSL, P.

Original Title

Sledování změn v porušování vnitřní struktury alkalicky aktivovaných kompozitů při zkoušce modulu pružnosti

Czech Title

Sledování změn v porušování vnitřní struktury alkalicky aktivovaných kompozitů při zkoušce modulu pružnosti

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá experimentálním určením statického modulu pružnosti v tlaku na jemnozrnných kompozitech na bázi alkalicky aktivované strusky. Pro experiment byl použit alkalicky aktivovaný kompozit bez protismršťovací přísady a tentýž kompozit s protismršťovací přísadou. Na zkušebních tělesech byl stanoven dynamický modul pružnosti pomocí ultrazvukové impulzové a rezonanční metody a také statický modul pružnosti v tlaku. Zkouška statického modulu pružnosti byla doprovázena měřením akustické aktivity materiálu pomocí metody akustické emise, jejíž výhodou je možnost včasné detekce vzniku a propagace trhlin ve vnitřní struktuře materiálu. Výstupem popisovaného experimentu je podrobné zhodnocení rozdílu v chování použitých alkalicky aktivovaných kompozitů na základě stanovených hodnot modulů pružnosti a zaznamenané akustické aktivity materiálu během zatěžování.

Czech abstract

Článek se zabývá experimentálním určením statického modulu pružnosti v tlaku na jemnozrnných kompozitech na bázi alkalicky aktivované strusky. Pro experiment byl použit alkalicky aktivovaný kompozit bez protismršťovací přísady a tentýž kompozit s protismršťovací přísadou. Na zkušebních tělesech byl stanoven dynamický modul pružnosti pomocí ultrazvukové impulzové a rezonanční metody a také statický modul pružnosti v tlaku. Zkouška statického modulu pružnosti byla doprovázena měřením akustické aktivity materiálu pomocí metody akustické emise, jejíž výhodou je možnost včasné detekce vzniku a propagace trhlin ve vnitřní struktuře materiálu. Výstupem popisovaného experimentu je podrobné zhodnocení rozdílu v chování použitých alkalicky aktivovaných kompozitů na základě stanovených hodnot modulů pružnosti a zaznamenané akustické aktivity materiálu během zatěžování.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT142250,
 author="Dalibor {Kocáb} and Vlastimil {Bílek} and Libor {Topolář} and Petr {Daněk} and Barbara {Kucharczyková} and Petr {Pőssl}",
 title="Sledování změn v porušování vnitřní struktury alkalicky aktivovaných kompozitů při zkoušce modulu pružnosti",
 annote="Článek se zabývá experimentálním určením statického modulu pružnosti v tlaku na jemnozrnných kompozitech na bázi alkalicky aktivované strusky. Pro experiment byl použit alkalicky aktivovaný kompozit bez protismršťovací přísady a tentýž kompozit s protismršťovací přísadou. Na zkušebních tělesech byl stanoven dynamický modul pružnosti pomocí ultrazvukové impulzové a rezonanční metody a také statický modul pružnosti v tlaku. Zkouška statického modulu pružnosti byla doprovázena měřením akustické aktivity materiálu pomocí metody akustické emise, jejíž výhodou je možnost včasné detekce vzniku a propagace trhlin ve vnitřní struktuře materiálu. Výstupem popisovaného experimentu je podrobné zhodnocení rozdílu v chování použitých alkalicky aktivovaných kompozitů na základě stanovených hodnot modulů pružnosti a zaznamenané akustické aktivity materiálu během zatěžování.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017",
 chapter="142250",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2017",
 month="november",
 pages="1--8",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI"
}