Ing.

Vlastimil Bílek

Ph.D.

FCH – Assistant professor

+420 54114 9442
bilek@fch.vut.cz

Send BUT message

Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.

Creative activities

 • KALINA, L.; BÍLEK, V.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.; OPRAVIL, T.: ŽPSV 110/O-AAS; Výroba prvků dělících stěn z alkalicky aktivovaného betonu. ŽPSV a.s., závod Uherský Ostroh Veselská 911 Uherský Ostroh, 68724. (ověřená technologie)
  Detail

 • KALINA, L.; BÍLEK, V.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.; OPRAVIL, T.: ŽPSV 110/O-AAM; Výroba prvků dělících stěn z bezslínkového betonu. ŽPSV a.s., závod Uherský Ostroh Veselská 911 Uherský Ostroh, 68724. (ověřená technologie)
  Detail

 • KALINA, L.; BÍLEK, V.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.; OPRAVIL, T.: ZD-AA-SC; Zámková dlažba z alkalicky aktivovaného betonu na bázi vysokopecní strusky a cementářských odprašků. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • SOLNÝ, T.; TROJTLEROVÁ, L.; VAŘEJKA, Z.; ČERVINKA, P.; BÍLEK, V.; JANČA, M.; MARKO, M.; HAJZLER, J.: Lepidlo pro nepotravinářské využití; Lepidlo pro nepotravinářské využití. Provozovna firmy TOPCORE service s.r.o. Sušice 167, 571 01 Moravská Třebová, Česká Republika. (funkční vzorek)
  Detail

 • OPRAVIL, T.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.: Licenční smlouva - Bezcementové betony; Licenční smlouva k projektu TAČR GAMA VUT Šance. Fakulta chemická, VUT v Brně. (ostatní)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.