Project detail

Vývoj přísad redukující smrštění navržených pro alkalicky aktivované systémy

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2019

On the project

V posledních letech se rozšiřuje využití netradičních cementů a kompozitů. Alkalicky aktivované materiály, zejména pak ty na bázi alkalicky aktivované strusky, mají velký potenciál pro uplatnění ve stavebnictví. Ovšem pojiva na bázi alkalicky aktivované strusky vykazují výrazné smrštění vysycháním, které je za určitých podmínek několikanásobně vyšší než u materiálů na bázi portlandského cementu, a tedy brání širšímu využití těchto materiálů v mnoha praktických aplikacích. Cílem tohoto projektu je tedy studium mechanismu smrštění v alkalicky aktivovaných materiálech, zejména hledání vhodných přísad pro redukci smrštění a jejich syntéza.

Description in English
In the last years, the use of different non-traditional cements and composites has increased. Alkali activated materials, especially those based on alkali activation of blast furnace slag, have considerable potential in construction industry. Alkali activated slag binders exhibit significant drying shrinkage, in some circumstances several times greater compared to Portland cement based materials, which hinders wider use of these materials in numerous applications. Therefore, development of specific organic additives designed for the alkali activated systems is necessary. This project is consequently focused on investigation of shrinkage mechanism in alkali activated materials and targets especially on proposition of suitable shrinkage reducing agents and their synthesis.

Keywords
alkalicky aktivovaný materiál, smrštění, přísady redukující smrštění, syntéza

Key words in English
alkali activated material, shrinkage, shrinkage reducing agent, synthesis

Mark

GA17-03670S

Default language

Czech

People responsible

Bílek Vlastimil, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kalina Lukáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Materials Research Centre
- (2017-08-22 - not assigned)
Faculty of Chemistry
- (2017-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2017-01-04 - not assigned)

Results

BÍLEK, V.; KALINA, L.; FOJTÍK, O. Shrinkage-Reducing Admixture Efficiency in Alkali-Activated Slag across the Different Doses of Activator. Proceedings of the International Conference NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE VI. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 3-4. ISBN: 978-80-214-5507-8.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E. Effect of amino alcohol admixtures on alkali-activated materials. Materiali in tehnologije, 2020, vol. 54, no. 3, p. 349-353. ISSN: 1580-2949.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; NOVOTNÝ, R. Influence of alkali ions on the efficiency of shrinkage reduction by polypropylene glycol in alkali activated systems. Advances in Cement Research, 2018, vol. 1, no. 30, p. 1-5. ISSN: 0951-7197.
Detail

KOPLÍK, J.; POŘÍZKA, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; BŘEZINA, M. Influence of Pb Dosage on Immobilization Characteristics of Different Types of Alkali-Activated Mixtures and Mortars. Advances in Materials Science and Engineering, 2018, vol. 2018, no. 2018, p. 1-6. ISSN: 1687-8434.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, E.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E. Utilization of By-Pass Cement Kiln Dust in Alkali-Activated Materials. In Non-traditional cement and concrete. Key Engineering Materials (print). 2018. p. 23-26. ISSN: 1013-9826.
Detail

KOPLÍK, J.; SOLNÝ, T.; KALINA, L.; MÁSILKO, J. Immobilization of Sr2+, Bi3+ and Zn2+ in Alkali-activated Materials Based on Blast Furnace Slag and Fly Ash. In Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 15-18. ISSN: 1013-9826.
Detail

BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; FOJTÍK, O. Shrinkage-Reducing Admixture Efficiency in Alkali-Activated Slag across the Different Doses of Activator. In Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). 2018. p. 19-22. ISSN: 1013-9826.
Detail

BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; NOVOTNÝ, R. Polyethylene glycol molecular weight as an important parameter affecting drying shrinkage and hydration of alkali-activated slag mortars and pastes. Construction and building materials, 2018, vol. 166, no. –, p. 564-571. ISSN: 0950-0618.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KROUSKÁ, J. Polypropylene Glycols as Effective Shrinkage-Reducing Admixtures in Alkali-Activated Materials. ACI MATERIALS JOURNAL, 2018, vol. 115, no. 2, p. 251-256. ISSN: 0889-325X.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; KIRIPOLSKÝ, T.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Cement Kiln By-Pass Dust: An Effective Alkaline Activator for Pozzolanic Materials. Materials, 2018, vol. 11, no. 9, p. 1770-1770. ISSN: 1996-1944.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; BRADOVÁ, L.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. HYBRID ALKALI-ACTIVATED PORTLAND CEMENTS. In Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. Paris: RILEM Publications, 2018. p. 455-460. ISBN: 978-2-35158-202-2.
Detail

BÍLEK, V.; KALINA, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; POŘÍZKA, J. Evaluation of the Surfactant Leaching from Alkali-Activated Slag-Based Composites Using Surface-Tension Measurements. Materiali in tehnologije, 2019, vol. 53, no. 1, p. 33-38. ISSN: 1580-2949.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F. Effect of plasticizing admixtures on the behavior and properties of alkali activated materials. In PAPERS AND POSTERS PROCEEDINGS: 15th International Congress on the Chemistry of Cement. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. Prague: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. p. - (- p.)ISSN: 2523-935X.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KALINA, M.; HAJZLER, J.; NOVOTNÝ, R. Doubts over capillary pressure theory in context with drying and autogenous shrinkage of alkali-activated materials. Construction and building materials, 2020, vol. 248, no. 118620, p. 1-8. ISSN: 0950-0618.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V., Jr.; KERŠNER, Z. Fracture properties of concrete specimens made from alkali activated binders. In BESTInfra 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2017. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail