EN  English
Podpořit technické vzdělávání dětí je cílem již druhého ročníku dětské univerzity pro žáky druhého stupně základních škol....
O udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje správní rada na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské...
Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta účastní již třináctým okem. Letošní celorepublikové téma zní...
© 2018 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně