Patent detail

Způsob produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA) na olejovém substrátu.

MÁROVÁ, I. OBRUČA, S. PŘIKRYL, R.

Patent type

Patent

Abstract

Vynález se týká způsobu produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA) na olejovém substrátu, způsobu izolace PHA a způsobu úpravy extracelulárních lipolytických enzymů získaných při produkci PHA.

Keywords

polyhydroxyalkanoáty, bioplasty, odpadní olej, Cupriavidus necator

Patent number

304183

Date of registration

30.10.2013

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

VUT v Brně

Documents