Detail patentu

Způsob produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA) na olejovém substrátu.

MÁROVÁ, I. OBRUČA, S. PŘIKRYL, R.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Vynález se týká způsobu produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA) na olejovém substrátu, způsobu izolace PHA a způsobu úpravy extracelulárních lipolytických enzymů získaných při produkci PHA.

Klíčová slova

polyhydroxyalkanoáty, bioplasty, odpadní olej, Cupriavidus necator

Číslo patentu

304183

Datum zápisu

30.10.2013

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty