Course detail

Environmental technology

FCH-BC_ETAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

STRNADOVÁ N., JANDA V. Technologie vody I. Praha: VŠCHT, 1999. (CS)
GUPTA K. S., ROOS J. W., NIYOGI K. Modern hydrology and sustainable water development. Hoboken, NJ: John Wiley, 2010. (CS)
KURAŠ M. Odpady a jejich zpracování. Ekomonitor. 2014 (CS)
KIZLINK, J. Nakládání s odpady. Nakládání s odpady. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. ISBN: 978-80-214-4413- 3.
Kizlink, J. Technologie chemických látek. Technologie chemických látek. 1. Brno: VUTIUM, 2005. s. 1-282. ISBN: 80-214-2913- 5.
KIZLINK, J. Technologie chemických látek a jejich použití. Technologie chemických látek a jejich použití. Brno: VUTIUM Brno, 2011. ISBN: 978-80-214-4046- 3.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme BPCP_CHTOZP Bachelor's, 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory
  • Programme BKCP_CHTOZP Bachelor's, 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer