ÚSTAVCHEMIEATECHNOLOGIEOCHRANYŽIVOTNÍHOPROSTŘEDÍ

prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D.

prof. Ing.

JozefKrajčovič

Ph.D.

Ředitel ústavu

+420 54114 9433
krajcovic@fch.vut.cz

Ing. Martin Cigánek, Ph.D.

Ing.

MartinCigánek

Ph.D.

Zástupce ředitele

+420541149531
martin.ciganek@fch.vut.cz

Mezi největší výzvy dnešní doby patří udržitelnost kvality života s ohledem na životní prostředí. Řešení těchto výzev vyžaduje interdisciplinární přístup. Náš ústav garantuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, které na tyto výzvy reagují a nabízí špičkové mezioborové vzdělání, teoretický a praktický základ ve všech základních chemických disciplínách a specializace v oblasti aplikované analytické, organické a environmentální chemie, ekotoxikologie a moderních environmentálních technologií.

Ústav spolupracuje s celou řadou průmyslových partnerů a výzkumnými a vzdělávacími institucemi v České republice a v celé řadě evropských (Rakousko, Itálie, Německo, Skotsko, Slovensko, Bulharsko a další) i mimoevropských zemí (USA, Korea, Japonsko, Izrael).

Kontaktní údaje

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118, Královo Pole, 61200 Brno 12

Sekretariát:
+420 541 149 341

Studijní poradce:
Veronika Řezáčová