Course detail

Bioetics

FCH-BC_ETIAcad. year: 2021/2022

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Drozenová W. Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice, Filosofia 2010. (CS)
Vácha M. a kol., Základy moderní lékařské etiky, Portál 2012. (CS)
Šmajs, J. a kol. Etika, ekonomika, příroda. Grada 2012. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

 • Programme BKCP_CHTPO Bachelor's

  specialization BT , 1. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory-optional

 • Programme BPCP_CHTPO Bachelor's

  specialization BT , 1. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory-optional

 • Programme BPCP_CHTP Bachelor's

  branch BPCO_BT , 1. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory-optional

 • Programme BKCP_CHTP Bachelor's

  branch BKCO_BT , 1. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory-optional

 • Programme BPCP_CHTPO Bachelor's

  specialization PCH , 1. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory-optional

 • Programme BKCP_CHTPO Bachelor's

  specialization PCH , 1. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory-optional

 • Programme BKCP_CHTP Bachelor's

  branch BKCO_PCH , 1. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory-optional

 • Programme BPCP_CHTP Bachelor's

  branch BPCO_CHP , 1. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory-optional

 • Programme BPCP_CHTPO Bachelor's

  specialization CHPL , 1. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory-optional

 • Programme BKCP_CHTPO Bachelor's

  specialization CHPL , 1. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Seminar

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer