Organizační struktura

Ústav chemie potravin a biotechnologií

Ústav zajišťuje realizaci

bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin. V rámci tohoto programu nabízí studijní obory Biotechnologie a Potravinářská chemie. Studenti uvedených bakalářských oborů mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Chemie a technologie potravin, obor Potravinářská chemie a biotechnologie. Ústav rovněž zajišťuje doktorský studijní program Chemie a technologie potravin s oborem Potravinářská chemie a ve stejném oboru realizuje i habilitační a profesorské řízení.

Kontaktní údaje

Ústav chemie potravin a biotechnologií
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118, Královo Pole, 61200 Brno 12

+420 541 149 321

Ústav chemie potravin a biotechnologií - lidé

Odpovědnost: Ing. Jan Brada