ÚSTAVCHEMIEPOTRAVINA BIOTECHNOLOGIÍ

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

prof. RNDr.

IvanaMárová

CSc.

Ředitel ústavu

+420 54114 9351, 9352
marova@fch.vut.cz

prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.

prof. Ing.

StanislavObruča

Ph.D.

Zástupce ředitele

+420 54114 9486
obruca@fch.vut.cz

Ústav chemie potravin a biotechnologií (ÚCHPBT) v současnosti tvoří jeden ze čtyř stabilních ústavů FCH VUT v Brně. Zajišťuje bakalářský program Chemie a technologie potravin (specializace Potravinářská chemie, Biochemická technologie, Chemie přírodních látek), navazující studijní programy Chemie přírodních látek a Potravinářská chemie a biotechnologie, doktorský studijní program Potravinářská chemie a habilitační řízení v programu Potravinářská chemie.

Ústav se podílí i na zajištění specializovaných odborných předmětů v rámci bakalářského i navazujícího studijního programu Chemie pro medicínské aplikace garantovaného pracovníky ÚCHPBT a doktorských studijních programů Biofyzikální chemie a Biophysical Chemistry (joint-degree).

Kontaktní údaje

Ústav chemie potravin a biotechnologií
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118, Královo Pole, 61200 Brno 12

Sekretariát:
+420 541 149 321

Studijní poradce:
Iva Buchtíková