Course detail

Fundamentals of clinical disciplines

FCH-BC_ZKDAcad. year: 2024/2025

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

4

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Not applicable.

Recommended reading

Chrobák, Ladislav: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada, Praha 2007, ISBN 80-247-0609-1 (CS)
Navrátil, Leoš a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2008, ISBN (CS)
Zima, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002, ISBN 978-80-7262-372- (CS)

Classification of course in study plans

  • Programme BPCP_CHMA Bachelor's, 2. year of study, winter semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer