Project detail

Inženýrství bočního řetězce adamantanu pro vysoce uspořádané organické polovodivé pigmenty a barviva

Duration: 01.01.2024 — 31.12.2025

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mobility - ČR - Rakousko (období realizace projektů 2024-2025)

- whole funder

On the project

Projekt pojednává o návrhu a syntéze nových organických polovodičů, vycházejících z přírodou inspirovaných pigmentů, do jejichž molekuly je cílem zavést solubilizační skupiny obsahující adamantylové řetězce. Cílem této modifikace je zlepšení zpracovatelnosti výsledných materiálů v roztoku, a to za zachování fyzikálně-chemických vlastností, jakými jsou teplotní i chemická stabilita či elektrické vlastnosti, na úrovni výsledných nesubstituovaných pigmentů. S využitím nově připravených materiálů budou připraveny tenké vrstvy, které budou následně studovány z pohledu fyzikálně-chemických vlastností a také ve funkčních zařízeních typu OFET pro ověření hypotézy zlepšení vlastností ve srovnání s deriváty substituovanými běžnými alifatickými řetězci.

Keywords
inženýrství bočního řetězce; adamantan; organický polovodič; pigment

Default language

Czech

People responsible

Arkhiptsava Katsiaryna, Ing. - fellow researcher
Ivanová Lucia, Ing. - fellow researcher
Krajčovič Jozef, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Truksa Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Cigánek Martin, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units