Detail projektu

Inženýrství bočního řetězce adamantanu pro vysoce uspořádané organické polovodivé pigmenty a barviva

Období řešení: 01.01.2024 — 31.12.2025

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mobility - ČR - Rakousko (období realizace projektů 2024-2025)

- plně financující

O projektu

Projekt pojednává o návrhu a syntéze nových organických polovodičů, vycházejících z přírodou inspirovaných pigmentů, do jejichž molekuly je cílem zavést solubilizační skupiny obsahující adamantylové řetězce. Cílem této modifikace je zlepšení zpracovatelnosti výsledných materiálů v roztoku, a to za zachování fyzikálně-chemických vlastností, jakými jsou teplotní i chemická stabilita či elektrické vlastnosti, na úrovni výsledných nesubstituovaných pigmentů. S využitím nově připravených materiálů budou připraveny tenké vrstvy, které budou následně studovány z pohledu fyzikálně-chemických vlastností a také ve funkčních zařízeních typu OFET pro ověření hypotézy zlepšení vlastností ve srovnání s deriváty substituovanými běžnými alifatickými řetězci.

Klíčová slova
inženýrství bočního řetězce; adamantan; organický polovodič; pigment

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Cigánek Martin, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Arkhiptsava Katsiaryna, Ing. - spoluřešitel
Ivanová Lucia, Ing. - spoluřešitel
Krajčovič Jozef, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Truksa Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary