Project detail

Vodík – palivo budoucnosti, aneb studium produkce biovodíku z odpadní syrovátky pomocí bakterií Clostridium butyricum a Clostridium tyrobutyricum a jeho následné využití jako palivo pro automobilový průmysl

Duration: 01.03.2024 — 28.02.2025

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2024-01-01 - 2025-12-31)

On the project

Současná energetická situace si vyžaduje nová udržitelná a ekologická řešení. Jedním se jeví využití vodíku jako paliva ve spalovacích motorech, neboť majoritním podílem ve zplodinách není oxid uhličitý, tak jako u klasických ropných paliv, ale vodní pára. Tento projekt se bude zabývat produkcí vodíku pomocí bakterií kultivovaných na vybraných substrátech. Dále budou prováděny testy využití hořlavého plynu ve spalovacím motoru a bude sledována účinnost tohoto paliva a měřeny produkované emise.

Mark

FCH/FSI-J-24-8587

Default language

Czech

People responsible

Poulíček Matěj, Ing. - fellow researcher
Sedláček Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Štětina Josef, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pacasová Viktorie-Alexandra, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Chemistry
- (2024-01-01 - 2024-12-31)
Materials Research Centre
- (2024-01-01 - 2024-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2024-01-01 - 2024-12-31)
Institute of Automotive Engineering
- (2024-01-01 - 2024-12-31)