Detail projektu

Vodík – palivo budoucnosti, aneb studium produkce biovodíku z odpadní syrovátky pomocí bakterií Clostridium butyricum a Clostridium tyrobutyricum a jeho následné využití jako palivo pro automobilový průmysl

Období řešení: 01.03.2024 — 28.02.2025

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2024-01-01 - 2025-12-31)

O projektu

Současná energetická situace si vyžaduje nová udržitelná a ekologická řešení. Jedním se jeví využití vodíku jako paliva ve spalovacích motorech, neboť majoritním podílem ve zplodinách není oxid uhličitý, tak jako u klasických ropných paliv, ale vodní pára. Tento projekt se bude zabývat produkcí vodíku pomocí bakterií kultivovaných na vybraných substrátech. Dále budou prováděny testy využití hořlavého plynu ve spalovacím motoru a bude sledována účinnost tohoto paliva a měřeny produkované emise.

Označení

FCH/FSI-J-24-8587

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- interní (01.01.2024 - 31.12.2024)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2024 - 31.12.2024)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2024 - 31.12.2024)
Ústav automobilního a dopravního inženýrství
- interní (01.01.2024 - 31.12.2024)