Course detail

Legislation in cosmetics and natural substances chemistry

FCH-MC_LKPLAcad. year: 2022/2023

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

2

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Course curriculum

Not applicable.

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Bírošová L., Lukačka J., Bírošová Z.: Základná potravinárská legislatíva, STU, 2020 (CS)
Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (CS)
Zákon č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů (CS)

Recommended reading

Heather A.E. Benson: Cosmetic Formulation 2019 (CS)

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme NPCP_CHPL Master's, 2. year of study, winter semester, compulsory-optional
  • Programme NKCP_CHPL Master's, 2. year of study, winter semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning