Course detail

Environmental Safety I

FCH-BC_EB1Acad. year: 2023/2024

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

6

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

HÁK, T. et al. Environmentální bezpečnost. Ekopress, 2015. 155 s. ISBN: 978-80-87865-19-4. (CS)
Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030. Ministerstvo životního prostředí, 2015. Dostupné on-line na https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf (CS)

Recommended reading

LOMBORG, Bjørn. Skeptický ekolog: jaký je skutečný stav světa? 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Liberální institut, 2006. 587 s. ISBN 8086389424. (CS)

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme BKCP_ECHBM Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory
  • Programme BPCP_ECHBM Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Seminar

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning