Course detail

Laboratory Classes in Biochemistry

FCH-BC_BCH_PAcad. year: 2024/2025

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

2

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Basic literature

Nelson D.L., Cox M.M. : Lehninger Biochemistry. W.H. Freemann and Co., New York 2007. (CS)
Ferenčík M, Škárka B. : Biochemické laboratorne metódy, Alfa, Bratislava 1981. (CS)
Voet D., Voet J.G. : Biochemie. Victoria Publishing, Praha 1990. (CS)

Recommended reading

Márová I., Vránová D. : Praktikum z biochemie - pracovní sešit. FCH VUT v Brně, Brno 2002. (CS)
Peč P. a kol. : Laboratorní cvičení z biochemie. FP Universita Palackého, Olomouc 2000. (CS)
Káš J. a kol. : Laboratorní cvičení z biochemie, VŠCHT, Praha 2000. (CS)

Classification of course in study plans

 • Programme BKCP_CHTP Bachelor's

  specialization BT , 3. year of study, winter semester, compulsory

 • Programme BKCP_CHTPO Bachelor's

  specialization BT , 3. year of study, winter semester, compulsory

 • Programme BPCP_CHTPO Bachelor's

  specialization BT , 3. year of study, winter semester, compulsory

 • Programme BPCP_CHTP Bachelor's

  specialization BT , 3. year of study, winter semester, compulsory

 • Programme BPCP_CHTPO Bachelor's

  specialization PCH , 3. year of study, winter semester, compulsory

 • Programme BPCP_CHTP Bachelor's

  specialization PCH , 3. year of study, winter semester, compulsory

 • Programme BKCP_CHTPO Bachelor's

  specialization PCH , 3. year of study, winter semester, compulsory

 • Programme BKCP_CHTP Bachelor's

  specialization PCH , 3. year of study, winter semester, compulsory

 • Programme BPCP_CHTPO Bachelor's

  specialization CHPL , 3. year of study, winter semester, compulsory

 • Programme BKCP_CHTPO Bachelor's

  specialization CHPL , 3. year of study, winter semester, compulsory

 • Programme BPCP_CHTP Bachelor's

  specialization CHPL , 3. year of study, winter semester, compulsory

 • Programme BKCP_CHTP Bachelor's

  specialization CHPL , 3. year of study, winter semester, compulsory

 • Programme BPCP_CHMA Bachelor's, 3. year of study, winter semester, compulsory

Type of course unit

 

Laboratory exercise

52 hours, compulsory

Teacher / Lecturer