Ing.

Matěj Březina

Ph.D.

FCH, ÚCHM – Assistant professor

+420 54114 9364
brezina@fch.vut.cz

Send BUT message

Ing. Matěj Březina, Ph.D.

Publications

 • 2024

  KRÁLOVÁ, M.; MÁSILKO, J.; SMILEK, J.; MARTINKOVÁ, E.; BŘEZINA, M.; KROUSKÁ, J.; DZIK, P. Tungsten trioxide coatings prepared by inkjet printing of a water based formulation: structural characteristics and electrophotocatalytic properties. CATALYSIS TODAY, 2024, vol. 430, no. 114544, ISSN: 0920-5861.
  Detail | WWW

 • 2023

  Hložková M., Vašinová Galiová M., Coufalík P., Breiter K., Škoda R., Březina M., Brtnický M., Kynický J. Determination of tin in geological materials using LA-ICP-MS: Seemingly simple analysis?. CHEMICAL GEOLOGY, 2023, no. 641, ISSN: 0009-2541.
  Detail | WWW

  BUCHTÍK, M.; BŘEZINA, M.; MRŇA, L.; PALÁN, M.; FILIPENSKÝ, J.; DOLEŽAL, P.; NEČAS, D.; FRÝZA, J.; KAJÁNEK, D.; WASSERBAUER, J.; DOSKOČIL, L. Effect of Laser Remelting of Fe-Based Thermally Sprayed Coating on AZ91 Magnesium Alloy on Its Structural and Tribological Properties. Coatings, MDPI, 2023, vol. 13, no. 6, p. 1-16. ISSN: 2079-6412.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HORÁK, J.; NIKIFOROV, A.; KRČMA, F.; BŘEZINA, M.; KOZÁKOVÁ, Z.; DOSTÁL, L.; KALINA, M.; KALINA, L. Synthesis of Ag and Cu nanoparticles by plasma discharge in inorganic salt solutions. Nanotechnology Reviews, 2023, vol. 12, no. 1, p. 1-13. ISSN: 2191-9089.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2022

  BRESCHER, R.; BUCHTÍK, M.; HASOŇOVÁ, M.; BŘEZINA, M.; KAJÁNEK, D.; WASSERBAUER, J.; DOSKOČIL, L. MICROSTRUCTURE AND ELECTROCHEMICAL CORROSION BEHAVIOR OF CAP/PEO DUPLEX COATING ON AZ31 MAGNESIUM ALLOY. In 31st International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2022. 2022. p. 500-505. ISBN: 9781713862307.
  Detail | WWW

  BRESCHER, R.; HASOŇOVÁ, M.; BŘEZINA, M.; FINTOVÁ, S.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J. EVOLUTION OF MICROSTRUCTURE OF MAGNESIUM MATERIALS PREPARED BY SPS USING VARIOUS COMPACTING PRESSURES. In 31st International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2022. 2022. p. 682-687. ISBN: 9781713862307.
  Detail | WWW

  PISÁRČIK, M.; LUKÁČ, M.; BILKA, F.; DEVÍNSKY, F.; JAMPÍLEK, J.; PAŠKOVÁ, L.; BÍLKOVÁ, A.; VALKO, J.; HORÁKOVÁ, R.; HOŠEK, J.; BŘEZINA, M.; OPRAVIL, T. Controlled synthesis of gemini surfactant-capped gold nanoparticles. Gemini structure-nanoparticle properties relationship study. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 2022, vol. 365, no. 1.11.2022, p. 1-13. ISSN: 0167-7322.
  Detail | WWW

  BOCIAN, L.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; PALOVČÍK, J.; BŘEZINA, M.; KOPLÍK, J. Influence of Anticorrosive Surface Treatment of Steel Reinforcement Fibers on the Properties of Ultra-High Performance Cement Composite. Materials, 2022, vol. 15, no. 23, p. 1-16. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BUCHTÍK, M.; HASOŇOVÁ, M.; HORNÍK, P.; BŘEZINA, M.; DOSKOČIL, L.; MÁSILKO, J.; MRŇA, L.; FILIPENSKÝ, J.; KUBĚNA, I.; FINTOVÁ, S.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P. Influence of laser remelting on the microstructure and corrosion behavior of HVOF-sprayed Fe-based coatings on magnesium alloy. MATERIALS CHARACTERIZATION, 2022, vol. 194, no. 12, p. 1-13. ISSN: 1044-5803.
  Detail | WWW

 • 2021

  BŘEZINA, M.; HASOŇOVÁ, M.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P.; FINTOVÁ, S. Mechanical and structural properties of bulk magnesium materials prepared via spark plasma sintering. Materials Today Communications, 2021, no. 28, p. 1-8. ISSN: 2352-4928.
  Detail | WWW

  KUČERA, L.; ROZSYPAL, J.; BEDNÁŘ, P.; BŘEZINA, M.; KALINA, L.; BEZDIČKA, P.; MAŠLÁŇ, M.; RICHTERA, L. “Gold corrosion”: An alternative source of red stains on gold coins. Materialia, 2021, vol. 15, no. 101025, p. 1-8. ISSN: 2589-1529.
  Detail | WWW

  PISÁRČIK, M.; LUKÁČ, M.; JAMPÍLEK, J.; BILKA, F.; BÍLKOVÁ, A.; PAŠKOVÁ, L.; DEVÍNSKY, F.; HORÁKOVÁ, R.; BŘEZINA, M.; OPRAVIL, T. Silver Nanoparticles Stabilized with Phosphorus-Containing Heterocyclic Surfactants: Synthesis, Physico-Chemical Properties, and Biological Activity Determination. Nanomaterials, 2021, vol. 11, no. 8, p. 1-17. ISSN: 2079-4991.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  SOLNÝ, T.; DLABAJOVÁ, L.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; BŘEZINA, M.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J.; AMBAT, R. Preparation of magnetic nanoparticles by one step synthesis with morphology of particles changed based on time of reaction and temperature treatment. Journal of Experimental Nanoscience, 2021, vol. 16, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1745-8099.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BRESCER, R., BŘEZINA, M.; DZIKOVÁ, J., WASSERBAUER, J.; STANĚK, J. COMPARATIVE STUDY OF FLUORIDE CONVERSION COATING STRUCTURE ON TWO TYPES OF BULK MAGNESIUM MATERIALS. In METAL 2021 - 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. 2021. ISBN: 9788087294994.
  Detail | WWW

  DOSKOČIL, L.; HONČ, J.; BŘEZINA, M.; WASSERBAUER, J. THE ROLE OF HUMIC ACID IN THE CORROSION OF AZ31 MAGNESIUM ALLOY. In NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials, 2021. Brno: Tanger, 2021. p. 160-165. ISBN: 978-80-88365-00-6.
  Detail

 • 2020

  HADZIMA, B.; KAJÁNEK, D.; JAMBOR, M.; DRÁBIKOVÁ, J.; BŘEZINA, M.; BUHAGIAR, J.; PASTORKOVÁ, J.; JACKOVÁ, M. PEO of AZ31 Mg Alloy: Effect of Electrolyte Phosphate Content and Current Density. Metals, 2020, vol. 10, no. 11, p. 1-23. ISSN: 2075-4701.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  DRÁBIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; PTÁČEK, P.; KUBĚNA, I.; BŘEZINA, M.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P.; PASTOREK, F. Structure and growth kinetic of unconventional fluoride conversion coating prepared on wrought AZ61 magnesium alloy. Surface and Coatings Technology, 2020, vol. 399, no. 1, p. 1-10. ISSN: 0257-8972.
  Detail | WWW

  BRESCHER, R.; BŘEZINA, M. Preparation of Mg-Al-Ti bulk materials via powder metallurgy. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 52-53. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

 • 2019

  FINTOVÁ, S.; DRÁBIKOVÁ, J.; HADZIMA, B.; TRŠKO, L.; BŘEZINA, M.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J. Degradation of unconventional fluoride conversion coating on AZ61 magnesium alloy in SBF solution. Surface and Coatings Technology, 2019, vol. 380, no. 1, p. 1-12. ISSN: 0257-8972.
  Detail | WWW

  BUCHTÍK, M.; BŘEZINA, M.; WASSERBAUER, J.; VYKLICKÝ, O.; FILIPENSKÝ, J. Failure Mechanism and Mechanical Characteristics of NiCrBSi Coating. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, vol. 67, no. 3, p. 649-657. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

  KAJÁNEK, D.; BŘEZINA, M.; HADZIMA, B. Effect of applied current density of plasma electrolytic oxidation process on corrosion resistance of AZ31 magnesium alloy. Communications, 2019, vol. 21, no. 2, p. 32-36. ISSN: 1335-4205.
  Detail | WWW

 • 2018

  KOPLÍK, J.; POŘÍZKA, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; BŘEZINA, M. Influence of Pb Dosage on Immobilization Characteristics of Different Types of Alkali-Activated Mixtures and Mortars. Advances in Materials Science and Engineering, 2018, vol. 2018, no. 2018, p. 1-6. ISSN: 1687-8434.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KRYSTÝNOVÁ, M.; DOLEŽAL, P.; MINDA, J.; FINTOVÁ, S.; BŘEZINA, M.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J. Electrochemical characterization of Mg-Zn bulk materials prepared by powder metallurgy method. Programme and The Book of Abstracts / Twentieth Annual Conference YUCOMAT 2018, Herceg Novi, September 3-7, 2018. Belgrade: Materials Research Society of Serbia, 2018. ISBN: 978-86-919111-3-3.
  Detail | WWW

  KEJÍK, P.; BÍLEK Jr., V.; BULEJKO, P.; HAJZLER, J.; BŘEZINA, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; KALINA, L. Porous Systems Based on Alkali-Activated Fly Ash. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 179-184. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; BŘEZINA, M. Vývoj metodiky úpravy nevodivých materiálů pro EBSD. 2018.
  Detail

 • 2017

  KRYSTÝNOVÁ, M.; DOLEŽAL, P.; FINTOVÁ, S.; BŘEZINA, M.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J. Preparation and Characterization of Zinc Materials Prepared by Powder Metallurgy. Metals, 2017, vol. 7, no. 396, p. 1-15. ISSN: 2075-4701.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BŘEZINA, M.; MINDA, J.; DOLEŽAL, P.; KRYSTÝNOVÁ, M.; FINTOVÁ, S.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J.; PTÁČEK, P. Characterization of Powder Metallurgy Processed Pure Magnesium Materials for Biomedical Applications. Metals, 2017, vol. 7, no. 7, p. 1-22. ISSN: 2075-4701.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BŘEZINA, M.; DOLEŽAL, P.; MINDA, J.; KRYSTÝNOVÁ, M.; FINTOVÁ, S.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J. Evolution of microstructure and electrochemical corrosion characteristics of cold compacted magnesium. Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK, 2017, no. 2017/ 4, p. 123-130. ISSN: 1804-1213.
  Detail | WWW

  WASSERBAUER, J.; TKACZ, J.; BŘEZINA, M. Praktikum z kovových materiálů. Praktikum z kovových materiálů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. p. 1-136. ISBN: 978-80-214-5463- 7.
  Detail

 • 2016

  BŘEZINA, M.; KRYSTÝNOVÁ, M.; DOLEŽAL, P. Podmínky přípravy a difuzní pochody v porézních objemových materiálech na bázi Mg. 2016.
  Detail

  PAŘÍZEK, L.; BÍLEK, V.; BŘEZINA, M. Chloride Resistance of Alkali Activated Slag Pastes with Fly Ash Replacement. In 6th Conf. On Chemistry & Life 2015. Materials Science Forum. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2016. p. 98-104. ISSN: 1662-9752.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; BŘEZINA, M. Výzkum struktury a složení žárového nástřiku a prášků. 2016. p. 1-27.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; BŘEZINA, M. Research of corrosion on aluminum parts. 2016. p. 1-18.
  Detail

 • 2015

  WASSERBAUER, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; TKACZ, J.; KOSÁR, P.; BŘEZINA, M.; DOSKOČIL, L. Výzkum příčiny vzniku kontaminace na povrchu pinů. 2015. p. 1-95.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; MINDA, J.; BŘEZINA, M.; DRÁBIKOVÁ, J.; TKACZ, J.; DOSKOČIL, L.; KOSÁR, P.; BUCHTÍK, M. Výzkum vlivu prostředí na materiály používané pro kolejová vozidla. 2015. p. 1-193.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; BŘEZINA, M.; DRÁBIKOVÁ, J.; BUCHTÍK, M. Vývoj metodiky hodnocení žárových nástřiků. 2015. p. 1-30.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P.; BŘEZINA, M.; DRÁBIKOVÁ, J. Výzkum strukturních a mechanických vlastností ocelových vzorků po tepelném ovlivnění. 2015. p. 1-23.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; BŘEZINA, M. Výzkum technologie žárového stříkání. 2015. p. 1-24.
  Detail

  BŘEZINA, M.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J.; ZAPLETAL, J.; RUTTKAYOVÁ, V. Synthesis and characterisation of powder metallurgy bulk magnesium. Programme and The Book of Abstracts / Seventeenth Annual Conference YUCOMAT 205, Herceg Novi, August 31– September 4, 2015. 2015. ISBN: 978-86-919111-0- 2.
  Detail

 • 2014

  BŘEZINA, M.; ZMRZLÝ, M. Influence of magnesium alloy AZ91 microstructure on conversion coating growth. In Chemie je život, studentská konference. 2014. p. 193-201. ISBN: 978-80-214-5078- 3.
  Detail

  BŘEZINA, M.; ZMRZLÝ, M. Influence of heat reatment on conversion coatings growth on magnesium alloy AZ91. 2014.
  Detail

  BŘEZINA, M.; ZMRZLÝ, M. Vliv mikrostruktury na tvorbu konverzních povlaků na hořčíkové slitině AZ91. 2014.
  Detail

 • 2013

  DRÁBIKOVÁ, J.; MINDA, J.; BŘEZINA, M.; RUTTKAYOVÁ, V.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Odolné fluoridové povlaky vytvářené v tavenině. 2013.
  Detail

  RUTTKAYOVÁ, V.; DRÁBIKOVÁ, J.; BŘEZINA, M.; MINDA, J.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Růst mikroorganismů na konverzních povlacích hořčíkových slitin. 2013.
  Detail

  RUTTKAYOVÁ, V.; DRÁBIKOVÁ, J.; BŘEZINA, M.; MINDA, J.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Pozorování růstu mikroorganismů na chromátových a fluoridových konverzních povlacích deponovaných na slitině AZ91. In Studentská konference Chemie je život. Brno: FCH VUT v Brně, 2013. p. 172-175. ISBN: 978-80-214-4823- 0.
  Detail

  BŘEZINA, M.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Porovnávací konverzní povlak na bázi chromu na hořčíkové slitině AZ91. 2013.
  Detail

  BŘEZINA, M.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Srovnávací chromátový povlak na hořčíkové slitině AZ91. 2013.
  Detail

 • 2012

  RUTTKAYOVÁ, V.; DRÁBIKOVÁ, J.; BŘEZINA, M.; MINDA, J.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Povrchová úprava hočíkovej zliatiny AZ31 fluoridovými povlakmi. In Studentská konference Chemie je život. Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. p. 220-223. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

  BŘEZINA, M.; ZMRZLÝ, M.; TKACZ, J. Konverzní povlaky na hořčíkových slitinách. In Studentská konference Chemie je život. Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. p. 59-63. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

  DRÁBIKOVÁ, J.; MINDA, J.; BŘEZINA, M.; RUTTKAYOVÁ, V.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Surface modification of AZ31 by fluoride coatings. 2012.
  Detail

  MINDA, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; RUTTKAYOVÁ, V.; BŘEZINA, M.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Protikorózna ochrana horčíkových zliatin chemickými konverznými povlakmi. In Studentská konference Chemie je život. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta Chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. p. 198-202. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.