doc. Ing.

Tomáš Opravil

Ph.D.

FCH, ÚCHM – Associate professor

+420 54114 9423
opravil@fch.vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

Projects

 • 2024

  Nové materiály a technologie pro naplňování společenských potřeb, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Výzkum a vývoj elastického lepidla nové generace, zahájení: 01.06.2023, ukončení: 31.12.2026
  Detail

  SS06020247, Pucolány na bázi odpadní křemeliny, kalcinované břidlice a jílů a jejich aplikace, zahájení: 01.04.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  Možnosti využití odpadního expandovaného perlitu pro snížení ekologické náročnosti výroby cementových kompozitů se samoošetřující schopností, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Nové pokročilé materiály a materiálové technologie pro soudobé společenské potřeby, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Nové perspektivní materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Příprava a charakterizace pokročilých materiálů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Využití odpadní křemeliny jako sekundární suroviny pro výrobu moderních anorganických izolačních materiálů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Snížení nákladů na výrobu cementu využitím diatomitového separátu, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Analýza složení a vlastností odpadů s ohledem na energetické využití, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  FW02020135, Ověření konceptu biorafinerie pro zpracování otrub, zahájení: 01.09.2020, ukončení: 31.08.2023
  Detail

  Pokročilé materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  FV40375, Cihly pokročilé koncepce s řízenými vlastnostmi, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TH04010207, Zvýšení trvanlivosti cementobetonových krytů (CBK) pozemních komunikací omezením vlivu alkalicko křemičité reakce (ASR), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Výzkum magnetické separovatelnosti popílku, zahájení: 15.09.2017, ukončení: 11.12.2017
  Detail

  Výzkum protipožárního nátěru, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 03.10.2017
  Detail

  Odborné ošetření povrchu SiC rolen, zahájení: 29.08.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Výzkum nových chemosádrovců, zahájení: 04.08.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Výzkum flokulace kaolinu v kyselém prostředí, zahájení: 10.07.2017, ukončení: 31.10.2017
  Detail

  Výzkum čištění technologických vod, zahájení: 30.06.2017, ukončení: 14.11.2017
  Detail

  Výzkum žárovzdorné vyzdívky reaktoru, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 30.11.2017
  Detail

  Výzkum nových knotů, zahájení: 04.04.2017, ukončení: 15.08.2017
  Detail

  Výzkum a charakterizace cementových materiálů, zahájení: 20.03.2017, ukončení: 06.12.2017
  Detail

  Vývoj suché formovací směsi pro nízkotlaké odlévání, zahájení: 28.02.2017, ukončení: 30.04.2017
  Detail

  GeoDust, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2016

  Výzkum železa v píscích, zahájení: 07.10.2016, ukončení: 07.12.2016
  Detail

  Vývoj metodiky analýzy vzorků VEP, zahájení: 05.10.2016, ukončení: 20.12.2016
  Detail

  Vývoj a testování účinnosti redukčních přísad, zahájení: 22.09.2016, ukončení: 01.11.2016
  Detail

  Výzkum aplikovatelnosti fluidního popílku v cementových pojivech, zahájení: 15.08.2016, ukončení: 08.12.2016
  Detail

  Výzkum keramickým žárovzdorných filtrů, zahájení: 10.08.2016, ukončení: 01.06.2017
  Detail

  FV10022, Efektivní využití cihelného recyklátu, zahájení: 01.08.2016, ukončení: 31.07.2020
  Detail

  Výzkum tvorby nálepků v rotační peci a monitoring hydratačního tepla cementů, zahájení: 01.07.2016, ukončení: 30.12.2016
  Detail

  Výzkum stavu vodních obratlovců, zahájení: 03.06.2016, ukončení: 21.09.2016
  Detail

  Mikrobiologický monitoring deponií elektrárenských popílků, zahájení: 03.06.2016, ukončení: 30.12.2016
  Detail

  Modifikace výrobního sortimentu, zahájení: 24.05.2016, ukončení: 07.06.2016
  Detail

  Výzkum náhrady vápenného hydrátu, zahájení: 19.04.2016, ukončení: 07.06.2016
  Detail

  Vývoj úpravy plavící recyklované vody, zahájení: 19.04.2016, ukončení: 07.06.2016
  Detail

  Výzkum nálepků v cementářské rotační peci, zahájení: 15.04.2016, ukončení: 30.06.2016
  Detail

  Výzkum příčin koroze měděných prvků, zahájení: 12.01.2016, ukončení: 10.08.2016
  Detail

 • 2015

  Výzkum materiálů izolačních PET fólií, zahájení: 18.11.2015, ukončení: 25.11.2015
  Detail

  Identifikace nečistot, zahájení: 27.10.2015, ukončení: 10.11.2015
  Detail

  Vývoj gelových souprav pro protipožární skla, zahájení: 10.09.2015, ukončení: 09.11.2015
  Detail

  Vývoj analyt. metody lepidel, zahájení: 08.09.2015, ukončení: 09.11.2015
  Detail

  Výzkum kinetiky dehydroxylace, zahájení: 07.08.2015, ukončení: 09.11.2015
  Detail

  Výzkum metodiky hodnocení anorganických vzorků, zahájení: 28.07.2015, ukončení: 20.10.2015
  Detail

  Posouzení míry koroze, zahájení: 26.06.2015, ukončení: 30.09.2015
  Detail

  Metoda pro přípravu vzorků pro charakterizaci povrchových metodou XPS, zahájení: 23.06.2015, ukončení: 14.07.2015
  Detail

  Vývoj metodiky stanovení portlandského cementu, zahájení: 16.06.2015, ukončení: 02.11.2015
  Detail

  Výzkum stavebních hmot, zahájení: 13.04.2015, ukončení: 20.11.2015
  Detail

  Zkoušky zpracování elektrárenských popílků, zahájení: 10.04.2015, ukončení: 13.09.2015
  Detail

  Vývoj látky zabraňující vzniku koroze na ocelových nástrojích, zahájení: 27.03.2015, ukončení: 01.12.2015
  Detail

  Měření trvanlivosti speciálních vápen, zahájení: 16.02.2015, ukončení: 02.09.2015
  Detail

  Rozbor sklářských písků, zahájení: 12.01.2015, ukončení: 13.11.2015
  Detail

  Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Stanovení křížové konaminace vzorků 1, zahájení: 01.10.2014, ukončení: 14.10.2014
  Detail

  Možnosti úpravy a využití zeolitů, zahájení: 09.09.2014, ukončení: 10.12.2014
  Detail

  Stanovení křížové konaminace vzorků 2, zahájení: 20.08.2014, ukončení: 30.09.2014
  Detail

  Výzkum možných modifikací lisovacích hmot, zahájení: 12.08.2014, ukončení: 18.12.2015
  Detail

  Metakaoliny v omítkových systémech, zahájení: 26.06.2014, ukončení: 24.03.2015
  Detail

  Optimalizace procesu sušení fytomasy, zahájení: 23.06.2014, ukončení: 22.10.2014
  Detail

  Vývoj lepidla na bázi PVA, zahájení: 19.06.2014, ukončení: 16.03.2015
  Detail

  Vývoj vazby pro velká feritová jádra, zahájení: 16.06.2014, ukončení: 19.02.2015
  Detail

  Zpracování bypassových odprachů, zahájení: 03.06.2014, ukončení: 16.03.2015
  Detail

  Výzkum možností eleiminace některých složek popílku, zahájení: 29.04.2014, ukončení: 09.12.2014
  Detail

  Identifikace novotvarů v pojivech, zahájení: 10.02.2014, ukončení: 30.05.2014
  Detail

  Vypracování popisu metody měření kinetiky, zahájení: 10.02.2014, ukončení: 16.04.2015
  Detail

  Hodnocení zemin - mineralogie, chemie, zahájení: 31.01.2014, ukončení: 29.09.2014
  Detail

  Pevnostní charakteristika kompoztitů, zahájení: 18.01.2014, ukončení: 14.11.2014
  Detail

  Výzkum sorpční kapacity bentonitu, zahájení: 02.01.2014, ukončení: 26.05.2014
  Detail

  Intenzifikace procesu mletí betaglukanu, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 10.01.2014
  Detail

  Souhrné analýzy energetických produktů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Metoda pro stanovení amoniaku v práškových vzorcích, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Al pěna, zahájení: 29.11.2013, ukončení: 02.12.2013
  Detail

  Analýza cementu, zahájení: 27.11.2013, ukončení: 28.11.2013
  Detail

  Separace částic kompozitních materiálů, zahájení: 19.11.2013, ukončení: 28.11.2013
  Detail

  Kompozity s vysokým obsahem anorganické rozptýlené kulové výstuže., zahájení: 21.10.2013, ukončení: 10.12.2013
  Detail

  Analýza kondenzátorů, zahájení: 18.10.2013, ukončení: 31.10.2013
  Detail

  Chemické rozbory, zahájení: 06.10.2013, ukončení: 25.10.2013
  Detail

  Studium distribuce složek, zahájení: 30.09.2013, ukončení: 25.10.2013
  Detail

  XRD Analýza prášků, zahájení: 12.09.2013, ukončení: 24.09.2013
  Detail

  Stanovení vlastnosti vzorků, zahájení: 22.08.2013, ukončení: 30.11.2013
  Detail

  Výzkum odplynění feritové keramiky, zahájení: 12.08.2013, ukončení: 30.09.2013
  Detail

  Stanovení míry znečištění vzorků, zahájení: 07.08.2013, ukončení: 09.08.2013
  Detail

  Morfologie vápenatých hydrátů, zahájení: 01.08.2013, ukončení: 06.09.2013
  Detail

  Vývoj lepidla pro lepení papírových dutinek, zahájení: 03.07.2013, ukončení: 08.11.2013
  Detail

  Charakterizace morfologie vápenných hydrátů I, zahájení: 02.07.2013, ukončení: 06.09.2013
  Detail

  Hodnocení optických kabelů, zahájení: 03.06.2013, ukončení: 13.06.2013
  Detail

  Posouzení koncentrace amoniaku a jeho uvolňování z popílku po odstranění NOx močovinovou metodou, zahájení: 24.05.2013, ukončení: 12.11.2013
  Detail

  Laboratorní testování škodlivin, zahájení: 24.05.2013, ukončení: 21.11.2013
  Detail

  Stanovení míry znečištění vzorků, zahájení: 25.03.2013, ukončení: 28.03.2013
  Detail

  Analýza povrchu -chemická,strukturní,mikrostrukturní, zahájení: 14.03.2013, ukončení: 21.03.2013
  Detail

  Stanovení vlhkosti, zahájení: 07.03.2013, ukončení: 22.03.2013
  Detail

  Ultrajemné mletí, zahájení: 04.03.2013, ukončení: 22.03.2013
  Detail

  Studie vyhořování pojiva , zahájení: 05.01.2013, ukončení: 19.02.2013
  Detail

  Analýza fosfátů, zahájení: 02.01.2013, ukončení: 18.01.2013
  Detail

  Znalecký posudek Krajský soud v Brně, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 14.01.2013
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Zhodnocení surovin Keramex, zahájení: 12.06.2012, ukončení: 10.09.2012
  Detail

  Zhodnocení surovin KSB, zahájení: 08.06.2012, ukončení: 12.09.2012
  Detail

  Odolnost gumových prvků vůči provozním látkám, zahájení: 01.03.2012, ukončení: 30.11.2012
  Detail

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Vývoj inhibitoru vývoje vodíku, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 03.02.2012
  Detail

 • 2011

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  2B08024, Výzkum a vývoj ekologického pojiva na bázi geopolymerních struktur se schopností imobilizace potenciálně nebezpečných látek z velkoobjemově produkovaných průmyslových odpadů a jeho následné aplikace ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.10.2011
  Detail