doc. Ing.

Tomáš Opravil

Ph.D.

FCH, ÚCHM – Associate professor

+420 54114 9423
opravil@fch.vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

Publications

 • 2023

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Gas-solid carbonation of lime produced by thermal decomposition of dolomite. SOLID STATE SCIENCES, 2023, vol. 138, no. 138, p. 107156-107167. ISSN: 1293-2558.
  Detail | WWW

  MARKO, M.; OPRAVIL, T.; KŘIKALA, J. Using Sodium, Potassium and Calcium Carbonates as Fly Ash Activators to Achieve Higher Leachability of Aluminum. Chémia a technológie pre život 25. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2023. p. 92-93. ISBN: 978-80-8208-106-3.
  Detail | WWW

 • 2022

  PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Possibilities of using brick waste. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2022.
  Detail | WWW

  MARKO, M.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Recovery of Macro-elements From Fly Ash Using Combined Leaching Methods. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2022. ISBN: 978-80-8208-083-7.
  Detail | WWW

  SEDLAČÍK, M.; NGUYEN, M.; OPRAVIL, T.; SOKOLÁŘ, R. Foam Glass Preparation from Waste Diatomite: Assessment of High Temperature Behaviour and Foaming Ability. In Construction and Bio-Based Materials: Properties and Technologies. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. p. 235-240. ISBN: 978-3-0364-1186-6. ISSN: 1662-9752.
  Detail

  SEDLAČÍK, M.; NGUYEN, M.; OPRAVIL, T.; SOKOLÁŘ, R. Utilization of waste diatomaceous earth for cellular glass fabrication. Ceramics in Europe 2022 - abstract book. Krakow: 2022. p. 248-248. ISBN: 978-83-942760-9-6.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SEDLAČÍK, M.; SOKOLÁŘ, R.; OPRAVIL, T. Preparation of Inorganic Foam Glass-Ceramic with Utilization of Waste Diatomite as a Raw Material. In Materials Science Forum. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2022. p. 222-228. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  SEDLAČÍK, M.; NGUYEN, M.; OPRAVIL, T.; SOKOLÁŘ, R. Preparation and Characterization of Glass-Ceramic Foam from Clay-Rich Waste Diatomaceous Earth. Materials, 2022, vol. 15, no. 4, p. 1-13. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PISÁRČIK, M.; LUKÁČ, M.; BILKA, F.; DEVÍNSKY, F.; JAMPÍLEK, J.; PAŠKOVÁ, L.; BÍLKOVÁ, A.; VALKO, J.; HORÁKOVÁ, R.; HOŠEK, J.; BŘEZINA, M.; OPRAVIL, T. Controlled synthesis of gemini surfactant-capped gold nanoparticles. Gemini structure-nanoparticle properties relationship study. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 2022, vol. 365, no. 1.11.2022, p. 1-13. ISSN: 0167-7322.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SEDLAČÍK, M.; SOKOLÁŘ, R.; OPRAVIL, T. Vliv odpadní křemeliny jako vstupní suroviny na vlastnosti anorganického pěnového skla. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. p. 533-538. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail | WWW

 • 2021

  SOLNÝ, T.; DLABAJOVÁ, L.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; BŘEZINA, M.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J.; AMBAT, R. Preparation of magnetic nanoparticles by one step synthesis with morphology of particles changed based on time of reaction and temperature treatment. Journal of Experimental Nanoscience, 2021, vol. 16, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1745-8099.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Thermal decomposition of ferroan dolomite: A comparative study in nitrogen, carbon dioxide, air and oxygen. SOLID STATE SCIENCES, 2021, vol. 2021, no. 122, p. 106778-106790. ISSN: 1293-2558.
  Detail | WWW

  MARKO, M.; HRUBÝ, P.; JANČA, M.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. THE EFFECT OF SODIUM IONS OF DEGRADING AGENTS IN CEMENTITIOUS COMPOSITES WITH REACTIVE AGGREGATE. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2021. ISBN: 978-80-8208-064-6.
  Detail | WWW

  PISÁRČIK, M.; LUKÁČ, M.; JAMPÍLEK, J.; BILKA, F.; BÍLKOVÁ, A.; PAŠKOVÁ, L.; DEVÍNSKY, F.; HORÁKOVÁ, R.; BŘEZINA, M.; OPRAVIL, T. Silver Nanoparticles Stabilized with Phosphorus-Containing Heterocyclic Surfactants: Synthesis, Physico-Chemical Properties, and Biological Activity Determination. Nanomaterials, 2021, vol. 11, no. 8, p. 1-17. ISSN: 2079-4991.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  JANČA, M.; OPRAVIL, T.; MARKO, M.; HRUBÝ, P.; VOJTÍŠEK, J.; DOLEŽAL, M. Studium uvolňování alkálií v pórovém roztoku. In Vápno, cement, ekologie. 1. Praha: Výzkumný ústav maltovin Praha, 2021. p. 79-84. ISBN: 978-80-906541-6-7.
  Detail

  ILIUSHCHENKO, V.; BÍLEK, V.; KALINA, L.; HRUBÝ, P.; OPRAVIL, T.; BOJANOVSKÝ, J. Effect of alkali cation type on the plasticizing effect of ligno-sulfonate in alkali-activated systems. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2021. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2020

  SEDLAČÍK, M.; OPRAVIL, T. Inorganic Thermal insulation material for masonry elements. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 132-133. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  KOTRLA, J.; BOJANOVSKÝ, J.; OPRAVIL, T.; HRUBÝ, P. Preparation of metakaolin with high whiteness. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, Brno 612 00, 2020. p. 88-89. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, L.; HRUBÝ, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Surface Treatment of Cementitious Systems by Silicates. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 79-80. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J. Crushed bricks as aggregate in cement based binder. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Telč: IOP Publishing, 2020. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠMÍROVÁ, B.; OPRAVIL, T. Utilization of recycled brick waste for growing the agricultural plants. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT 2020 - Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 138-139. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEDNÁREK, J.; HAJZLER, J.; MARKO, M.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; JANČA, M.; ZLÁMAL, M.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; MATĚJKA, L.; ŠVEC, J.; KUZIELOVA, E. Use of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Study the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Fly Ash. Materials, 2020, vol. 13, no. 22, p. 1-18. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠVEC, J.; ŠILER, P.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; KOPLÍK, J.; JANČA, M.; HAJZLER, J.; MATĚJKA, L.; OPRAVIL, T.; KOLÁŘOVÁ, I. Simultaneous thermogravimetric and differential thermal analysis determination of products formed during hydration of blended Portland cement doped with zinc. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, no. 142, p. 1749-1758. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  HAJZLER, J.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P. Possibilities of fixation of ammonium ions from high-temperature fly ash into mixed binders. Telč: 2020. p. 1-8. ISBN: 978-80-87397-33-6.
  Detail

  PISÁRČIK, M.; LUKÁČ, M.; JAMPÍLEK, J.; BILKA, F.; BILKOVA, A.; PASKOVA, L.; DEVÍNSKY, F.; HORÁKOVÁ, R.; OPRAVIL, T. Phosphonium surfactant stabilised silver nanoparticles. Correlation of surfactant structure with physical properties and biological activity of silver nanoparticles. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 2020, vol. 314, no. 113683, p. 1-16. ISSN: 0167-7322.
  Detail | WWW

  MARKO, M.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; POŘÍZKA, J. Wet Pre-treatment Methods in Macroelements Recovery from Fly Ash Combined with Acid Leaching. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 100-101. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

 • 2019

  GALVÁNKOVÁ, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T. The influence of different starting conditions to the hydrothermal formation of tobermorite - influence of silica source and water-to-solid ratio. In 15th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. first edition. Praha: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. p. 1-11. ISSN: 2523-935X.
  Detail

  MARKO, M.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J. Possibilities of fly ash activation in alumina recovery process. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW

  GALVÁNKOVÁ, L.; LÉDL, M.; BERANOVÁ, D.; OPRAVIL, T. Stabilization of the ammonia in SNCR fly ash - the influence of tannins presence on the preparation of an autoclaved aerated concrete. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 4–6 June 2019, Lednice, Czech Republic. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Lednice: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HAJZLER, J.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P. Possibilities of ammonium ions fixation into mixed binders. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishers, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; KOPLÍK, J.; HAJZLER, J.; MATĚJKA, L.; MARKO, M.; POKORNÝ, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Application of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Assess the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Slag. Materials, 2019, vol. 12, no. 18, p. 1-18. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J. Hydrothermal reaction products of brick recyclates. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Lednice: IOP Publishing, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  JANČA, M.; ŠILER, P.; OPRAVIL, T.; KOTRLA, J. Improving the dispersion of silica fume in cement pastes and mortars. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T. The effect of zinc, water to binder ratio and silica fume on the hydration and mechanical properties of Portland cement mixtures. In 22st International Conference on Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. England and Wales: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

 • 2018

  PISÁRČIK, M.; LUKÁČ, M.; JAMPÍLEK, J.; BILKA, F.; BILKOVÁ, A.; PAŠKOVÁ, L.; DEVÍNSKY, F.; HORÁKOVÁ, R.; OPRAVIL, T. Silver nanoparticles stabilised with cationic single-chain surfactants. Structure-physical properties-biological activity relationship study. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 2018, vol. 272, no. 1, p. 60-72. ISSN: 0167-7322.
  Detail | WWW

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BRADOVÁ, L.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. HYBRID ALKALI-ACTIVATED PORTLAND CEMENTS. In Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. Paris: RILEM Publications, 2018. p. 455-460. ISBN: 978-2-35158-202-2.
  Detail

  NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Hodnocení kvality cementu izotermickou kalorimetrií. In KVALITA CEMENTU 2018. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2018. p. 5-15. ISBN: 978-80-87397-28-2.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Alkali-activated slag-based systems with cement bypass dust incorporation. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. první. 2018. p. 113-113. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  MARKO, M.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; POŘÍZKA, J. Ash – the raw material base for the future. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. první. 2018. p. 118-118. ISBN: 918-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Application of brick grind dust in systems based on Portland cement. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BERANOVÁ, D.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; SNOP, R. Release of ammonia from conventional power plant fly ash after the introduction of SNCR process. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HAJZLER, J.; OPRAVIL, T.; POŘÍZKA, J.; PTÁČEK, P. Possibilities of elimination of ammonia slip from technological water in power plants. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Čežkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HAJZLER, J.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; SEDLÁČEK, P. Use of infrared spectroscopy as a tool for the identification and analysis of inorganic materials. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 111-111. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; DOBIÁŠ, J.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; OPRAVIL, T. Differences in use of isothermal and isoperibolic calorimetry to assess the effect of zinc on hydration of cement blended with ground blast furnace slag and silica fume. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 121-121. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J.; BEDNÁREK, J.; ŠVEC, J.; OPRAVIL, T. Application of isothermal and isoperibolic calorimetry to assess the effect of zinc on cement hydration. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, no. 133, p. 27-40. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; MUSIL, P.; OPRAVIL, T. The possibilities of analysis of limestone chemical composition. In 21st International Conference on Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P. Portland clinker characterization by scanning electron microscopy with BSE, EDS, WDS and EBSD. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 2018. p. 122-122. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  GALVÁNKOVÁ, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; TKACZ, J.; PTÁČEK, P. The influence of starting materials´ solubility on tobermorite structure formation under the hydrothermal conditions. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 29–31 May 2018, Blansko-Češkovice, Czech Republic. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Blansko-Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  JANČA, M.; ŠILER, P.; OPRAVIL, T.; KOTRLA, J. Determination accuracy of analysis refractory materials by x-ray fluorescence. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; BŘEZINA, M. Vývoj metodiky úpravy nevodivých materiálů pro EBSD. 2018.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Introducing the Effective Mass of Activated Complex and the Discussion on the Wave Function of this Instanton. London, UK: IntechOpen, 2018. 93 p. ISBN: 978-1-78923-480-0.
  Detail | WWW

  GALVÁNKOVÁ, L.; LÉDL, M.; OPRAVIL, T.; BERANOVÁ, D.; TKACZ, J. Influence of ammonia content in SNCR fly ash on phase composition and morphology of autoclaved aerated concrete (AAC). In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 167-172. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

 • 2017

  OPRAVIL, T.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Výzkum nových chemosádrovců. 2017. p. 1-12.
  Detail

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T. The effect of zinc on the Portlands cement hydration. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). 2017. p. 131-134. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J. Výzkum flokulace kaolinu v kyselém prostředí. 2017.
  Detail

  OPRAVIL, T.; JANČA, M. Výzkum protipožárního nátěru. 2017.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; TKACZ, J. Formation of strontium-yttrium germanium anionic lacunar apatite (Sr2+δY6.67+(2δ/3)[GeO4]6O2δ) as the intermediate phase of oxygen-rich yttrium-germanium apatite (Y9.333+ε[GeO4]6O2+3/2ε). Ceramics International, 2017, vol. 10, no. 43, p. 7827-7838. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  PISÁRČIK, M.; JAMPÍLEK, J.; LUKÁČ, M.; HORÁKOVÁ, R.; DEVÍNSKY, F.; BUKOVSKÝ, M.; KALINA, M.; TKACZ, J.; OPRAVIL, T. Silver Nanoparticles Stabilised by Cationic Gemini Surfactants with Variable Spacer Length. MOLECULES, 2017, vol. 22, no. 10, p. 1-19. ISSN: 1420-3049.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  GALVÁNKOVÁ, L.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. Influence of the starting conditions to tobermorite synthesis from CaO-SiO2-H2O system. ECerS 2017 Book of abstracts. Budapešť: AKCongress, 2017. p. 63-63. ISBN: 978-963-454-094-6.
  Detail | WWW

  ZEZULOVÁ, A.; STANĚK, T.; OPRAVIL, T. Influence of Barium Oxide Additions on Portland Clinker. CERAMICS- SILIKATY, 2017, vol. 61, no. 1, p. 20-25. ISSN: 1804-5847.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KOUTNÝ, O.; KRATOCHVÍL, J.; OPRAVIL, T. Preparation of ultra-low volume weight autoclaved aerated concrete. CERAMICS-SILIKATY, 2017, no. 1, p. 45-51. ISSN: 1804-5847.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J. Čištění technologických vod po vypírce plynných produktů pyrolýzy. 2017.
  Detail

  SOLNÝ, T.; OPRAVIL, T. Development and research of wick substitute materials in hydrocarbon candles. 2017.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T. Výzkum magnetické separovatelnosti popílku. 2017.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. Výzkum a charakterizace cementových materiálů. 2017.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Výzkum žárovzdorné vyzdívky reaktoru. 2017.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Výzkum keramickým žárovzdorných filtrů. 2017.
  Detail

  PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T. Lehké kompozity na bázi fluidních filtrových popílků. Sborník abstraktů, Studentská konference chemie je život. Brno: Vysoké učení tecnické v Brně, Fakulta chemická, 2017. p. 52-52. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; HAJZLER, J. Vývoj suché formovací směsi pro nízkotlaké odlévání. 2017.
  Detail

  HAJZLER, J.; OPRAVIL, T. Possibilities of elimination of ammonia slip from technological water in power plants. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. p. 80-80.
  Detail

  OPRAVIL, T.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Odborné ošetření povrchu SiC rolen. 2017. p. 1-8.
  Detail

 • 2016

  OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Výzkum železa v píscích. 2016. p. 1-32.
  Detail

  OPRAVIL, T.; KALINA, L.; MONČEKOVÁ, M.; ŠOUKAL, F. Vývoj a testování účinnosti redukčních přísad. 2016. p. 1-20.
  Detail

  OPRAVIL, T. Výzkum stavu vodních obratlovců. 2016. p. 1-34.
  Detail

  Opravil. Modifikace výrobního sortimentu. Brno: 2016. p. 1-40.
  Detail

  Opravil, Bartoníčková, Švec. Výzkum náhrady vápenného hydrátu. Brno: 2016. p. 1-20.
  Detail

  OPRAVIL, T.; TRACHTOVÁ, Š.; ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P. Mikrobiologický monitoring deponií elektrárenských popílků. 2016. p. 1-55.
  Detail

  OPRAVIL, T.; MONČEKOVÁ, M. Vývoj metodiky analýzy vzorků VEP. 2016. p. 1-76.
  Detail

  Opravil. Vývoj úpravy plavící recyklované vody. Brno: 2016. p. 1-25.
  Detail

  KRATOCHVÍL, J.; KALOUSOVÁ, H.; OPRAVIL, T. Optimization of alternative aggregates based on fluid combustion fly ashes. In 6th Conference on Chemistry and Life. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 75-79. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  BOHÁČ, M.; PALOU, M.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Influence of temperature on early hydration of Portland cement–metakaolin–slag system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, no. 10973, p. 1-10. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; PALOU, M.; KALINA, L. The influence of pH buffers on hydration of hydraulic phases in system CaO-Al2O3. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, no. 124, p. 629-638. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  HANISKOVÁ, D.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KOPLÍK, J.; OPRAVIL, T. The ash from fluidized bed combustion as a donor of sulfates to the Portland clinker. In procedia engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. p. 394-401. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; SEHNAL, T.; SNOP, R.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. The influence of particle size of cement and different additives on the properties of Portland cement pastes. Materials Science Forum, 2016, vol. 851, no. 2, p. 104-109. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  KOUTNÝ, O.; OPRAVIL, T. The Basics of Low Volume Weight Aerated Autoclaved Concrete Preparation. Materials Science Forum, 2016, no. 851, p. 69-74. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; TKACZ, J.; MÁSILKO, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. The field of solid solutions in ternary system of synthetic apatite-type alkaline earth element-yttrium-silicate oxybritholite phases of the composition: AEE(delta)Y(10-delta)[SiO4](6)O3-0.5 delta, where AEE=Ca, Sr and Ba. Ceramics International, 2016, vol. 42, no. 5, p. 6154-6167. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; WASSERBAUER, J. Solid-state synthesis of SrY2O4 and SrSm2O4. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, vol. 123, no. 1, p. 181-194. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  PISÁRČIK, M.; JAMPÍLEK, J.; DEVÍNSKY, F.; DRÁBIKOVÁ, J.; TKACZ, J.; OPRAVIL, T. Gemini Surfactants with Polymethylene Spacer: Supramolecular Structures at Solid Surface and Aggregation in Aqueous Solution. JOURNAL OF SURFACTANTS AND DETERGENTS, 2016, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1097-3958.
  Detail | WWW

  ZEZULOVÁ, A.; STANĚK, T.; OPRAVIL, T. The Influence of Barium Compounds on the Formation of Portland Cement Clinker. Materials Science Forum, 2016, no. 851, p. 116-121. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. Výzkum tvorby nálepků v rotační peci. 2016. p. 1-26.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. Výzkum nálepků v cementářské rotační peci. 2016. p. 1-20.
  Detail

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; SEHNAL, T.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. The determination of the influence of pH value of curing conditions on Portland cement hydration. Procedia Engineering, 2016, vol. 151, no. 10 - 17, p. 10-17. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEZDĚK, O.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. VLIV pH ZÁMĚSOVÉ VODY NA HYDRATACI CEMENTOVÝCH PAST. In 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. p. 83-86. ISBN: 978-80-7395-986- 9.
  Detail

  OPRAVIL, T.; WASSERBAUER, J. Výzkum příčin koroze měděných prvků. 2016. p. 1-15.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; WASSERBAUER, J. The formation of feldspar strontian (SrAl2Si2O8) via ceramic route: Reaction mechanism, kinetics and thermodynamics of the process. Ceramics International, 2016, vol. 42, no. 7, p. 8170-8178. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ZEZULOVÁ, A.; STANĚK, T.; OPRAVIL, T. The influence of barium sulphate and barium carbonate on the Portland cement. Procedia Engineering, 2016, vol. 151, no. 2016, p. 42-49. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Introduction of novel kinetic approach to calculation of activation energy and its application to the sinter-crystallization of strontian feldspar. Ceramics International, 2016, vol. 42, no. 15, p. 16969-16980. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. RECYCLING OF WASTE TECHNOLOGICAL SLUDGE IN ALKALI ACTIVATED CONCRETES. In Performance-based approaches for concrete structures. 2016. p. 333-334. ISBN: 978-2-88394-120-5.
  Detail

 • 2015

  OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, R. Optimalizace procesu sušení fytomasy. Brno: CMV FCH VUT, 2015. p. 1-16.
  Detail

  ŠILER, P.; BAYER, P.; SEHNAL, T.; KOLÁŘOVÁ, I.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. VLIV POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO A FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ NA VLASTNOSTI PAST Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 197-200. ISBN: 978-80-214-5192- 6.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Zkoušky zpracování elektrárenských popílků. 2015.
  Detail

  OPRAVIL, T.; WASSERBAUER, J. Výzkum materiálů izolačních PET fólií. 2015. p. 1-32.
  Detail

  OPRAVIL, T. Vývoj analyt. metody lepidel. 2015. p. 1-20.
  Detail

  OPRAVIL, T.; TKACZ, J. Identifikace nečistot. 2015. p. 1-52.
  Detail

  OPRAVIL, T.; FIGALLA, S. Vývoj gelových souprav pro protipožární skla. 2015. p. 1-22.
  Detail

  OPRAVIL, T. Výzkum stavebních hmot. 2015.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Zkoušky vývoje NH3 z popílků při výrobě betonů. 2015.
  Detail

  OPRAVIL, T. Vývoj lepidla na bázi PVA. 2015.
  Detail

  OPRAVIL, T.; KOPLÍK, J. Zpracování bypassových odprachů. 2015.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; PAŘÍZEK, L. Vypracování popisu metody měření kinetiky. 2015.
  Detail

  OPRAVIL, T. Výzkum kinetiky dehydroxylace. 2015.
  Detail

  OPRAVIL, T.; KALINA, L. Metoda pro přípravu vzorků pro charakterizaci povrchů metodou XPS. 2015.
  Detail

  OPRAVIL, T. Výzkum možných modifikací lisovacích hmot. 2015.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Měření trvanlivosti speciálních vápen. 2015.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Posouzení míry koroze. 2015.
  Detail

  OPRAVIL, T. Výzkum metodiky anorganických vzorků. 2015.
  Detail

  OPRAVIL, T. Vývoj metodiky stanovení portlandského cementu. 2015.
  Detail

  PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; FRAJKOROVÁ, F. The kinetics and mechanism of thermal decomposition of SrCO3 polymorphs. Ceramics International, 2015, vol. 41, no. 1, p. 115-126. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; HAJDÚCHOVÁ, M.; OPRAVIL, T. Influence of Chemical Admixtures on Properties of Alkali-Activated Slag- Based Mortars. AMR - Advanced Materials Research, 2015, vol. 2015, no. 1124, p. 37-42. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  KRATOCHVÍL, J.; KALOUSOVÁ, H.; OPRAVIL, T. ALTERNATIVNÍ KAMENIVA NA BÁZI FLUIDNÍCH FILTROVÝCH POPÍLKŮ. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015. 2015. p. 133-139. ISBN: 978-80-214-5192- 6.
  Detail

  BOHÁČ, M.; NOVOTNÝ, R.; FRAJKOROVÁ, F.; YADAV, R.; OPRAVIL, T.; PALOU, M. Properties of Cement Pastes with different Particle Size Fractions of Metakaolin. World Academy of Science, engeneering and Technology, 2015. p. 538-542.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; WASSERBAUER, J.; MÁSILKO, J. Preparation, kinetics of sinter-crystallization and properties of hexagonal strontium-yttrate-silicate apatite phase: SrY4[SiO4](3)O. Ceramics International, 2015, vol. 41, no. 1, p. 1779-1795. ISSN: 0272-8842.
  Detail

  BOHÁČ, M.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; YADAV, R.; PALOU, M. Hydration of Synthetized Clinker Phases C3S and C3A with Metakaolin in Isothermal Conditions. Advanced Materials Research, (online), 2015, vol. 2015, no. 1124, p. 23-30. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; OPRAVIL, T. Redukce smrštění alkalicky aktivovaných materiálů prostřednictvím vysokoteplotního popílku. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 115-119. ISBN: 978-80-214-5192- 6.
  Detail

  ŠILER, P.; BAYER, P.; SEHNAL, T.; KOLÁŘOVÁ, I.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Effects of high-temperature fly ash and fluidized bed combustion ash on the hydration of Portland cement. Construction and building materials, 2015, vol. 2015, no. 78, p. 181-188. ISSN: 0950-0618.
  Detail

  BARTONÍČKOVÁ, E.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; HAVLICA, J. Mullite-based refractories fabricated by foam casting. Ceramics International, 2015, vol. 41, no. 10, p. 14116-14123. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. Charakterizace a odvození mechanismu vzniku neshodných materiálů. 2015. p. 1-31.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T. Analýza a vývoj metodiky pro měření teploty na kontaktu třecích povrchů. 2015. p. 1-65.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Vývoj látky zabraňující vzniku koroze na ocelových nástrojích. 2015. p. 1-31.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Vývoj vazby pro velká feritová jádra. 2015. p. 1-73.
  Detail

  GALVÁNKOVÁ, L.; OPRAVIL, T. Possibilities of using energy by- products as raw materials for hydrothermal reaction. Chemistry and life 2015, Book of abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 129-129. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  OPRAVIL, T. Rozbor sklářských písků. 2015.
  Detail

 • 2014

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; SOLNÝ, T. Souhrné analýzy energetických produktů. Brno: CMV FCH VUT, 2014. p. 1-39.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; MÁSILKO, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; DRDLOVÁ, M. High temperature properties of MDF composite based on calcium aluminate cement and polyvinyl alcohol. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 115, no. 2, p. 1245-1252. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; BÍLEK, V. Hodnocení zemin - mineralogie, chemie. Brno: CMV FCH VUT, 2014. p. 1-32.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KALINA, L. Identifikace novotvarů v pojivech. Brno: CMV FCH VUT, 2014. p. 1-85.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; WASSERBAUER, J.; PAŘÍZEK, L.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Pevnostní charakteristika kompoztitů. Brno: CMV FCH VUT, 2014. p. 1-52.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠILER, P. Stanovení křížové konaminace vzorků 1. Brno: CMV FCH VUT, 2014. p. 1-6.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠILER, P. Stanovení křížové konaminace vzorků 2. Brno: CMV FCH VUT, 2014. p. 1-11.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I. Výzkum sorpční kapacity bentonitu. Brno: CMV FCH VUT, 2014. p. 1-54.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E. Možnosti úpravy a využití zeolitů. Brno: CMV FCH VUT, 2014. p. 1-17.
  Detail

  OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠILER, P.; KOPLÍK, J.; ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Výzkum možností eleiminace některých složek popílku. Brno: CMV FCH VUT, 2014. p. 1-58.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, R. Intenzifikace procesu mletí betaglukanu. Brno: CMV FCH VUT, 2014. p. 1-53.
  Detail

  PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; LANG, K.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; TVRDÍK, L. Preparation and properties of enstatite ceramic foam from talc. Journal of the European Ceramic Society, 2014, vol. 34, no. 2, p. 515-522. ISSN: 0955-2219.
  Detail

  PTÁČEK, P.; TVRDÍK, L.; LANG, K.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R. Preparation and properties of nanostructured ceramic foam from kaolinite. POWDER TECHNOLOGY, 2014, vol. 2014, no. 253, p. 29-34. ISSN: 0032-5910.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; OVEČKA, Z. The synthesis and characterization of an expansive additive for M-type cements Part III. the influence of gypsum and water-to-cement ratio on the formation of ettringite. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 115, no. 1, p. 301-307. ISSN: 1388-6150.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ZMRZLÝ, M.; NOVOTNÝ, R. Synthesis, hydration and thermal stability of hydrates in strontium-aluminate cement. Ceramics International, 2014, vol. 40, no. 7, p. 9971-9979. ISSN: 0272-8842.
  Detail

  BOJŇANSKÁ, E.; KALINA, M.; PAŘÍZEK, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; VESELÝ, M.; PEKAŘ, M.; JAMPÍLEK, J. Determination of Critical Parameters of Drug Substance Influencing Dissolution: A Case Study. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1110-7243.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KALOUSOVÁ, H.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E. Influence of storage conditions on quality of fly ashes. In Ecology and new building materials and products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 59-62. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  ŠILER, P.; BEZDĚK, O.; KOLÁŘOVÁ, I.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. The influence of aggregates on the properties of concrete. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Švícarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. p. 277-280. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  KOUTNÝ, O.; OPRAVIL, T.; POŘÍZKA, J. Application of Metakaoline in Autoclaved Aerated Concrete Technology. Advanced Materials Research, 2014, vol. 2014, no. 1000, p. 174-177. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J. HT-XRD non-isothermal kinetics study of delamination of kaolinite from termite mound. APPLIED CLAY SCIENCE, 2014, vol. 95, no. 6, p. 146-149. ISSN: 0169-1317.
  Detail

  PTÁČEK, P.; FRAJKOROVÁ, F.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Kinetics and mechanism of three stages of thermal transformation of kaolinite to metakaolinite. POWDER TECHNOLOGY, 2014, vol. 264, no. 8, p. 439-445. ISSN: 0032-5910.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Studie trvanlivosti polystyrénové výplně v dutinách keramických cihel. VUT v Brně: 2014. p. 1-74.
  Detail

  ŠVEC, J.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J. Preparation of alternative hydraulic binder based on secondary raw materials. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 12-15. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  KRATOCHVÍL, J.; OPRAVIL, T.; DIVIŠ, P. The Effect of Boron and its Compounds on Setting of Portland Cement. In ECOLOGY AND NEW BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS. Advanced Materials Research. 2014. p. 16-19. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  KRATOCHVÍL, J.; OPRAVIL, T. The effect of boron and its compounds on setting of portland cement. Studentská odborná konference Chemie je život: Sborník abstraktů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Strontium Aluminate - Cement Fundamentals, Manufacturing, Hydration, Setting Behaviour and Applications. Croatia: InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2014.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P. Vývoj objemových změn tenkovrstvých dekorativních cementových směsí. VUT v Brně: 2014. p. 1-22.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T. Vývoj lité podlahové konstrukce. VUT v Brně: 2014. p. 1-15.
  Detail

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T. Influence of industrial by-products on shrinkage of alkali-activated slag. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 137-140. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  BOHÁČ, M.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; FRAJKOROVÁ, F.; PALOU, M. The role of metakaolin fineness on rheological properties of cement pastes. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 2014. p. 39-42. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠILER, P. Metoda pro stanovení amoniaku v práškových vzorcích. Brno: CMV FCH VUT, 2014. p. 1-14.
  Detail

 • 2013

  OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E. Kompozity s vysokým obsahem anorganické rozptýlené kulové výstuže. 2013. p. 1-24.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Vyhořívání pojiva z feritových jader, nálepy tyčí. 2013. p. 1-21.
  Detail

  PTÁČEK, P.; BRANDŠTETR, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Investigation of subterranean termites nest material composition, structure and properties. In Materials science, Advanced topics. Intech. Rieka, Croatia: Intech, 2013. p. 519-549. ISBN: 978-953-51-1140- 5.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; MÁSILKO, J. POSOUZENÍ PŘÍČIN DESTRUKCE OPRAVENÝCH PODLAH LODŽIÍ, ZHODNOCENÍ VHODNOSTI POUŽITÉ SKLADBY A POSTUPU PŘI OPRAVÁCH PODLAH. Brno: 2013. p. 1-14.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Vodní hospodářství. 2013. p. 1-24.
  Detail

  OPRAVIL, T.; SOLNÝ, T. Výzkum bezborového lepidla pro lepení papírových dutinek. 2013. p. 1-13.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Studium distribuce složek syntetických minerálů na bázi tobermoritu. 2013. p. 1-199.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P. Charakterizace morfologie vápenných hydrátů. 2013. p. 1-100.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Charakterizace morfologie vápenných hydrátů I. 2013. p. 1-55.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P. Vliv podmínek skladování na kvalitu klasických popílků z úložiště Itálie. 2013. p. 1-59.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠILER, P.; WASSERBAUER, J. Soubor výsledků a vyhodnocení povrchových analýzy. 2013. p. 1-41.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P. Možnosti zvýšení efektivity separace Fe podílů z těžených jílových minerálů. 2013. p. 1-28.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; WASSERBAUER, J. Preparation of dehydroxylated and delaminated talc: Meta- talc. Ceramics International, 2013, vol. 39, no. 8, p. 9055-9061. ISSN: 0272- 8842.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; WASSERBAUER, J.; MÁSILKO, J.; BARÁČEK, J. The influence of structure order on the kinetics of dehydroxylation of kaolinite. Journal of the European Ceramic Society, 2013, vol. 33, no. 13- 14, p. 2793-2799. ISSN: 0955- 2219.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; HOLEŠINSKÝ, R. Kinetics and mechanism of formation of gehlenite, Al– Si spinel and anorthite from the mixture of kaolinite and calcite. SOLID STATE SCIENCES, 2013, vol. 2013, no. 26, p. 53-58. ISSN: 1293- 2558.
  Detail

  ŠAFÁŘ, M.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; KOPLÍK, J.; TKACZ, J. Optimization of concrete mixture based on alkali activation of secondary materials. In 17. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky (2013). Brno: T.D.V. Brno, 2013. p. 107-110. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; BÍLEK, V.; ŠAFÁŘ, M. Využití tuhých zbytků ze spalování uhlí v alkalicky aktivovancý systémech. In Popílky ve stavebnictví. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. p. 126-128. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. Crystallization of spinel phase from metakaoline: The nonisothermal thermodilatometric CRH study. POWDER TECHNOLOGY, 2013, vol. 2012, no. 243, p. 40-45. ISSN: 0032- 5910.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; OPRAVIL, T.; ZMRZLÝ, M.; KOUBA, J. Characterization of the cover Voltage Transformers (VT). 2013. p. 1-29.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E. Vyhořívání pojiva z feritových jader. 2013. p. 1-83.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P. Posouzení koncentrace amoniaku a jeho uvolňování z popílku po odstranění NOx močovinovou metodou. 2013. p. 1-42.
  Detail

 • 2012

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. The synthesis and characterization of an expansive admixture for M-type cements I. The influence of free CaO to the formation of ettringite. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 2012, no. 7, p. 1-10. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; OPRAVILOVÁ, L. The synthesis and characterisation of an expansive additive for M-type cements. Part II. Investigation of shrinkage compensation effect during early stages of hydration process. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 2012, no. 10, p. 1-6. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Modifikace fosforečného pojiva pro žáromateriály. 2012. p. 1-40.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠILER, P. Posouzení koroze gum. 2012. p. 1-75.
  Detail

  OPRAVIL, T. Hodnocení jílových surovin. 2012. p. 1-80.
  Detail

  OPRAVIL, T. Chemické analýzy minerálních surovin. 2012. p. 1-55.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; WASSERBAUER, J.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. Scanning electron microscopy study of carbon induced corrosion of fired refractory castable. In Current microscopy contributions to advances in science and technology, Microscopy Series N 5, Edited by A. Méndez- Vilas. Spain 2012. Formatex Research Center, 06002 Badajoz, Spain: Formatex Research Center, 2012. p. 1044-1051. ISBN: 978-84-939843-6- 6.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. Praktikum z preparativních a testovacích metod II. Praktikum z preparativních a testovacích metod II., Soubor návodů pro laboratorní cvičení ze zkušebních metod keramických materiálů a surovin používaných v jejich výrobě. VUT, FCH. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2012. p. 1-225. ISBN: 978-80-214-4435- 5.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. Praktikum z preparativních a testovacích metod I. Praktikum z preparativních a testovacích metod I., Soubor návodů pro laboratorní cvičení ze zkušebních metod stavebních a technických pojiv – cementu, vápna, sádry a vodního skla. VUT, FCH. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2012. p. 1-153. ISBN: 978-80-214-4392- 1.
  Detail

  ŠVEC, J.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J. THE POSSIBILITIES OF USE OF SLUDGES FROM LIMESTONE WASH. Laussane, Switzerland: 2012.
  Detail

  ŠVEC, J.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J. The Possibilities of Use of Sludges from Limestone Wash. In Studentská konference Chemie je život - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. p. 455-459. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; KŘEČKOVÁ, M.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. Activation of Bentonite and Talc by Acetic Acid as a Carbonation Feedstock for Mineral Storage of CO2. In Atomic Absorption Spectroscopy. Croatia 2012. Croatia: Intech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2012. p. 221-258. ISBN: 978-953-307-817- 5.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; KŘEČKOVÁ, M. The kinetics and mechanism of kaolin powder sintering I. The dilatometric CRH study of sinter- crystallization of mullite and cristobalite. POWDER TECHNOLOGY, 2012, vol. 2012, no. 232, p. 24-30. ISSN: 0032- 5910.
  Detail

 • 2011

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; KŘEČKOVÁ, M.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. The kinetics of Al- Si spinel phase crystallization from calcined kaoline. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, 2011, vol. 2011, no. 10, p. 2661-2667. ISSN: 0022- 4596.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; KREJČOVÁ, H. Synthesis powder precursor of LAS ceramics via pH controlled wet chemical process. POWDER TECHNOLOGY, 2011, vol. 2011, no. 2- 3, p. 256-263. ISSN: 0032- 5910.
  Detail

  PTÁČEK, P.; BRANDŠTETR, J.; KŘEČKOVÁ, M.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Mechanism and kinetics of wollastonite fibre dissolution in the aqueous solution of acetic acid. POWDER TECHNOLOGY, 2011, vol. 206, no. 3, p. 338-344. ISSN: 0032- 5910.
  Detail

  JASKOWIECOVÁ, L.; KALINA, L.; OPRAVIL, T.; KOPLÍK, J.; REPKA, M. LEACHABLE POLLUTANTS OF SECONDARY RAW MATERIALS. Chemické listy. 2011. p. s929 (s929 p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  STRAKA, R.; OPRAVIL, T.; KOPLÍK, J. STUDY OF USABILITY OF SANDS FOR PREPARATION OF AEROCONCRETE IN HYDROTERMAL CONDITIONS. Chemické listy. 2011. p. 934-935. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  KŘEČKOVÁ, M.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; BRANDŠTETR, J. Thermodilatometric analysis of kaolin. Chemické listy. 2011. p. 933-933. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. The kinetic analysis of the thermal decomposition of kaolinite by DTG technique. POWDER TECHNOLOGY, 2011, vol. 208, no. 1, p. 20-25. ISSN: 0032- 5910.
  Detail

 • 2010

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; NOSKOVÁ, M.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. The kinetics of Al- Si spinel phase crystallization from calcined kaolin. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, 2010, vol. 183, no. 11, p. 2565-2569. ISSN: 0022- 4596.
  Detail

  PTÁČEK, P.; NOSKOVÁ, M.; BRANDŠTETR, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Dissolving behavior and calcium release from fibrous wollastonite in acetic acid solution. Thermochimica Acta, 2010, vol. 498, no. 1- 2, p. 54-60. ISSN: 0040- 6031.
  Detail

  PTÁČEK, P.; BRANDŠTETR, J.; KUBÁTOVÁ, D.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. The non- isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of kaolinite by thermogravimetric analysis. POWDER TECHNOLOGY, 2010, vol. 204, no. 2- 3, p. 222-227. ISSN: 0032- 5910.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; KŘEČKOVÁ, M.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. The non- isothermal kinetics analysis of the thermal decomposition of kaolinite by Effluent Gas Analysis technique. POWDER TECHNOLOGY, 2010, vol. 203, no. 2, p. 272-276. ISSN: 0032- 5910.
  Detail

  PTÁČEK, P.; KUBÁTOVÁ, D.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of kaolinite: The thermogravimetric study. Thermochimica Acta, 2010, vol. 501, no. 1- 2, p. 24-29. ISSN: 0040- 6031.
  Detail

 • 2009

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; KUBÁTOVÁ, D.; HAVLICA, J. Studium procesu dehydroxylace kaolinitu s využitím žárové mikroskopie. Keramický zpravodaj, 2009, vol. 2009, no. 1, p. 12-15. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

 • 2008

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. MEASURMENT OF HEAT OF HYDRATATION OF ROMAN CEMENT. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 9, p. 893-894. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. DETERMINATION OF PORTLAND CEMENT COMPOSITION BY FT- IR SPECTROSCOPY. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. s895 (s896 p.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; VRŠECKÝ, M. ALKALI AND VANADIUM OXIDES CORROSION OF HIGHLY ALUMINA RERRACTORINESS. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. s891 (s892 p.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; VASILAKAKIS, D. Využití infračervené spektroskopie ke studiu magnetických partikulárních kompozitů. Keramický zpravodaj, 2008, vol. 2007, no. 6, p. 11-17. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. SOME NON -TRADITIONAL BINDERS AND COMPOSITES TESTED AT THE STUDENT LABORATORIES OF THE INSTITUTE OF MATERIALS CHEMISTRY, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. 822-826. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  PTÁČEK, P.; KUBÁTOVÁ, D.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. EFFECT OF PARTICLE SIZE ON DEHYDROXYLATION OF KAOLIN - AN INFRARED SPECTROSCOPY STUDY. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. s847 (s851 p.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; FRANK, V. Influence of Conditions on Hydraulic Calcium Aluminate Phases Hydration Mechanisms. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. 916-918. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  PTÁČEK, P.; KREJČOVÁ, H.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. THERMAL BEHAVIOR OF POWDER PRECURSOR FOR LAS CERAMIC DOPED BY HYDROXYAPATITE. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. s897 (s899 p.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  PTÁČEK, P.; KREJČOVÁ, H.; ZLOCHOVÁ, V.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Syntéza LAS keramiky SOL - GEL metodou. Chemické listy, 2008, vol. 2008, no. 3, p. 8-17. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T. Temperature and Moisture Effects on Macrodefect- Free Composite Structure and Properties. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. 910-912. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; VINTER, V.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T. Latex Modified Cement Composites: Effect of Polymer Type. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. 913-915. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; KREJČOVÁ, H.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Vliv MgO na průběh výpalu sol-gel metodou připraveného prekurzoru lithné keramiky a nukleaci b- spodumenu z taveniny. Keramický zpravodaj, 2008, vol. 24/ 2008, no. 5- 6, p. 15-20. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  PTÁČEK, P.; FIALA, M.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. SYNTHESIS AND CATALYTIC ACTIVITY OF TITANIA - KAOLINE SYSTEM. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. s900 (s903 p.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

 • 2007

  OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Study of properties of hydraulic lime by heating microscope. In CENTENÁRIUMI VEGYÉSZKONFERENCIA. Sopron: 2007. p. 129-129. ISBN: 978-963-9319-68- 4.
  Detail

  PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. THE FT- IR STUDY OF THE FORMATION OF IRON OXIDES AND OXOHYDROXIDES AT HIGH pH VALUES. In Sborník XII. symposia SILICHEM 2007. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007. p. 51-53. ISBN: 978-80-214-3475- 2.
  Detail

  OPRAVIL, T. Study of hydraulic lime properties by heating microscope. In Brno: FCH VUT v Brně, 2007. p. 176-179. ISBN: 978-80-214-3555- 1.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T. The evolution of microstructure of MDF composites during hydration. In XIth INTERNATIONAL CONFERENCE Ecology and new building materials and products. 2007. p. 197-200. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T. Microwave stopping of MDF composites hydration. In CENTENÁRIUM VEGYÉSZKONFERENCIA 2007. 2007. p. 130-130. ISBN: 978-963-9319-68- 4.
  Detail

  PTÁČEK, P.; VESELÝ, P.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. The phase transformations in Bi- 2212 superconducting system in various partial oxygen pressure. In CENTENÁRIUMI VEGYESZKONFERENCIA. 2007. p. 33-33. ISBN: 978-963-9319-68- 4.
  Detail

  PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; VASILAKAKIS, D. FT-IR and DTA study of prepared iron oxide - silica nanocomposite. In XIth INTERNATIONAL CONFERENCE Ecology and new building materials and products. 2007. p. 192-196. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  BRANDŠTETR, J.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J. Geopolymeric materials ancient and for the 21. century. In Ecology and new buildings materials and products. VUSTAH, 2007. p. 264-268. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T. Composite materials with geopolymer matrix past, present and future. In sborník. Praha: Česká rozvojová agentura o. p. s, 2007. p. 97-110. ISBN: 978-80-86742-18- 2.
  Detail

  BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; FRANK, V. Vysokopevnostní malty a betony. In VI. ODBORNÁ KONFERENCE O VĚDĚ, VÝZKUMU A APLIKACÍCH V OBORU MALTOVIN. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 35-50. ISBN: 978-80-214-3520- 9.
  Detail

  BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T. Některá netradiční pojiva a kompozity testovaná ve studentských laboratořích Ústavu chemie materiálů chemické fakulty VUT Brno. In Brno: FAST VUT Brno, 2007. p. 17-27.
  Detail

  BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T. Geopolymeric Materials, Ancient and Contemporaneous. Ninth CANMET. In Paper. Varšava: CANMET- ACI, 2007. p. 1-15. ISBN: 978-0-9731507-5- 9.
  Detail

  BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T. Některá netradiční pojiva a kompozity testovaná ve studentských laboratořích Ústavu chemie materiálů chemické fakulty VUT Brno. In Sborník Silichem 2007. BRNO: FAST VUT, 2007. p. 17-27. ISBN: 978-80-214-3475- 2.
  Detail

  BRANDŠTETR, J.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J. Alkalicky aktivované aluminosilikáty (geopolymery) ve starověku a pro 21. století. In Sborník konference "Ekologie a stavební hmoty". Telč: VUSTAH Brno, 2007. p. 264-268. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  BRANDŠTETR, J.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J. Kompozitní materiály s geopolymerní matricí. In Alkali Activated Materials - Research, Production and Utilization". Praha: Česká rozvojová agentura, 2007. p. 97-110. ISBN: 978-80-86742-18- 2.
  Detail

  BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; FRANK, V. Vysokopevnostní betony na bázi reaktivních práškových komponent (reactive powder concrete, RPC). Silika, 2007, vol. 17, no. 7- 8, p. 212-215. ISSN: 1213- 3930.
  Detail

  PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; VASILAKAKIS, D. FT-IR Study of Prepared Iron Oxides - Silica Nanocomposite. In PROCEEDINGS - BIOPOWDERS MINI-CONFERENCE, Advances in the Powder Technology. CRC HAS, Budapest, Hungary: Research Institute of Chemical and Process Engineering, 2007. p. 149-158. ISBN: 978-963-9696-23- 5.
  Detail

  OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BALGOVÁ, Z. Preparation and properties of binders based on roman cement. In 11th INTERNATIONAL CONFERENCE Ecology and new building materials and product. 2007. p. 255-259. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

 • 2006

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BRANDŠTETR, J. Příprava kompozitů na bázi portlandského slinku a vysokopecní strusky aktivovaných přídavkem tuhých zbytků fluidního spalování. In Sborník X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky 2006. Telč: VÚSH, a. s., 2006. p. 99-106. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  OPRAVIL, T.; BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J. Some possibilities of the application of solid wastes from fluidized bed coal combustion. The Book of Abstracts. Brno: FCH VUT, 2006. p. 158-158. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail

  BRANDŠTETR, J.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J. Alkylicky aktivované kompozity (geopolymery) vybraných užitných vlastností. In sborník. Brno: VUT - FAST, 2006. p. 71-76. ISBN: 80-214-3322- 1.
  Detail

  PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; STANĚK, T.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; VASILAKAKIS, D. Influence of non-traditional secondary raw materials on hydrolysis of Portland cement an FT- IR spectroscopy study. In X. KONFERENCE - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, 2006. p. 216-222. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P. Tepelné zabarvení hydratace cementu a druhotných surovin. In X. KONFERENCE - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, 2006. p. 216-222. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

 • 2005

  KRÁTKÝ, J., BRANDŠTETR, J., BARTONÍČKOVÁ, E., SZKLORZOVÁ, H., ŠOTEK, M., OPRAVIL, T. Effects of superplasticizers in concrete of unusual composition. In Non-Traditional Cement & Concrete. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 109-116. ISBN: 80-214-2853- 8.
  Detail

  BRANDŠTETR, J., KOLOUŠEK, D., VOREL, J., OPRAVIL, T., BAYER, P. Geopolymery, geopolymerní cementy a betony. Silika, 2005, vol. 25, no. 7- 8, p. 203-207. ISSN: 1213- 3930.
  Detail

  BRANDŠTETR, J.; KOLOUŠEK, D.; VOREL, J.; OPRAVIL, T.; BAYER, P. Chemie geopolymerů. Složení, příprava a vlastnosti. In Brno: Svaz výrobců cementu ČR a FAST VUT Brno, 2005. p. 33-39. ISBN: 80-214-3081- 8.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.