Project detail

Vývoj a studium chování UHPC se silanizovanými mikrovlákny při extrémním zatěžování vysokou teplotou

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Práce se bude věnovat návrhu úpravy kovových vláken silanizačními činidly. Následně budou využity moderní instrumentální techniky ke studiu upravených mikrovláken a UHPC s těmito upravenými mikrovlákny. Bude také sledován vliv upravených mikrovláken na mechanické vlastnosti ultra-vysokopevnostní beton (UHPC). Dále bude proveden vývoj UHPC s využitím upravených mikrovláken, a bude zkoumána odolnost tohoto UHPC vůči vysokým teplotám a bude stanoveno chování UHPC při zatížení požární křivkou.

Mark

FAST/FCH-J-23-8248

Default language

Czech

People responsible

Bubeník Jan, Ing. - fellow researcher
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zach Jiří, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bocian Luboš, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Chemistry
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Institute of Materials Science
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2023-01-01 - 2023-12-31)

Results

BUBENÍK, J.; ZACH, J.; KŘÍŽOVÁ, K.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; ŽIŽKOVÁ, N. Behavior and properties of ultra-lightweight concrete with foamed glass aggregate and cellulose fibres under high temperature loading. Journal of Building Engineering, 2023, vol. 72, no. 72, ISSN: 2352-7102.
Detail

ŠOUKAL, F.; BOCIAN, L.; NOVOTNÝ, R.; DLABAJOVÁ, L.; ŠULEKOVÁ, N.; HAJZLER, J.; KOUTNÝ, O.; DRDLOVÁ, M. The Effects of Silica Fume and Superplasticizer Type on the Properties and Microstructure of Reactive Powder Concrete. Materials, 2023, vol. 16, no. 20, ISSN: 1996-1944.
Detail

BOCIAN, L.; ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.; KOPLÍK, J.; PALOVČÍK, J.; TANDLICH, D. Performance of hybrid steel and aramid fibre reinforcement in ultra-high performance concrete. 2023.
Detail

BOCIAN, L.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; PALOVČÍK, J. How does the steel fiber surface treatment affect the properties of RPC?. 26th Conference of Research Institute for Building materials. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2023. ISBN: 978-80-87397-40-4.
Detail