Organizační struktura

Ústav chemie materiálů


ÚCHM zajišťuje program Chemie a technologie materiálů.

Naším cílem je poskytnout studentovi dobré znalosti základních principů anorganické, organické, fyzikální a makromolekulární chemie, chemického inženýrství, fyziky makromolekulárních látek a praktické znalosti inženýrské teorie a praxe. Studentům nabízí vzdělání v syntéze a charakterizaci polymerních, keramických a silikátových materiálů, v technologii zpracování plastů a výrobě kompozitů, v povrchových úpravách kovů a pro posouzení možných interakce těchto materiálů s prvky životního prostředí. Nejlepší absolventi oboru mohou pokračovat v doktorském studiu v oborech Chemie, technologie a vlastnosti materiálů a Makromolekulární chemie.

Kontaktní údaje

Ústav chemie materiálů
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118, Královo Pole, 61200 Brno 12

+420 541 149 311