ÚSTAVCHEMIEMATERIÁLŮ

doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.

doc. Ing.

FrantišekŠoukal

Ph.D.

Ředitel ústavu

+420 54114 9492, 9811
soukal@fch.vut.cz

doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D.

doc. Ing.

LukášKalina

Ph.D.

Zástupce ředitele

+420541149485
kalina@fch.vut.cz

Ústav zaštiťuje výzkum a výuku v oblasti chemie a technologie materiálů se zaměřením zejména na stavební materiály, polymery, kompozity, keramické materiály, kovy a korozní ochranu. Naším cílem je poskytnout studentovi znalosti principů základních chemických disciplín a technologií, praktické dovednosti inženýrské praxe a široké znalosti materiálového inženýrství. Úzce spolupracujeme s průmyslem ve výzkumu a inovacích a do společných projektů zapojujeme také naše studenty.

Absolventi se profilují do výroby, zpracování a aplikací materiálů v průmyslu, medicíně, výzkumu i každodenním použití. Důležitým aspektem je vliv materiálů na životní prostředí a související vývoj biomateriálů a čistých technologií.

Pomáháme průmyslu v transformaci k dlouhodobě udržitelné produkci šetřením neobnovitelných surovin a aplikací pokročilých materiálů a inteligentních technologií.

Kontaktní údaje

Ústav chemie materiálů
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118, Královo Pole, 61200 Brno 12

Sekretariát:
+420 541 149 311

Studijní poradce: Pavel Šiler