Detail projektu

Vývoj a studium chování UHPC se silanizovanými mikrovlákny při extrémním zatěžování vysokou teplotou

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

O projektu

Práce se bude věnovat návrhu úpravy kovových vláken silanizačními činidly. Následně budou využity moderní instrumentální techniky ke studiu upravených mikrovláken a UHPC s těmito upravenými mikrovlákny. Bude také sledován vliv upravených mikrovláken na mechanické vlastnosti ultra-vysokopevnostní beton (UHPC). Dále bude proveden vývoj UHPC s využitím upravených mikrovláken, a bude zkoumána odolnost tohoto UHPC vůči vysokým teplotám a bude stanoveno chování UHPC při zatížení požární křivkou.

Označení

FAST/FCH-J-23-8248

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bocian Luboš, Ing. - hlavní řešitel
Bubeník Jan, Ing. - spoluřešitel
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zach Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Fakulta stavební
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)