Project detail

INOVATIVNÍ POSTUPY V ANALYTICKÉ CHEMII A POKROČILÉ TECHNOLOGIE V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Duration: 01.03.2024 — 28.02.2025

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2024-01-01 - 2025-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na vývoj nových analytických postupů a inovaci pokročilých metod za účelem stopového analýzy organických a anorganických polutantů. V rámci projektu budou řešeny aktuální enviromentální problémy týkající se stanovení léčiv, těžkých kovů, nanočástic, mikroplastů v půdě, vodě, ovzduší a biologické matrici a složek stavebních materiálů včetně sledování osudu těchto látek v složkách životního prostředí. Nedílnou součástí je zapojení progresivních technologií.

Mark

FCH-S-24-8591

Default language

Czech

People responsible

Adamec Vladimír, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Amrichová Anna, Ing. - fellow researcher
Bilavčíková Kristýna, Ing. - fellow researcher
Brtnický Martin, Ing. - fellow researcher
Doležalová Weissmannová Helena, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Fučík Jan, Ing. - fellow researcher
Hlaváčková Hana, Ing. - fellow researcher
Kalivoda Josef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kameníková Eliška, Ing. - fellow researcher
Komendová Renata, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Kožnarová Simona, Ing. - fellow researcher
Krajčovič Jozef, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kryštofová Petra, Ing. - fellow researcher
Lindovský Jiří, Ing. - fellow researcher
Mach Jakub, Ing. - fellow researcher
Machalová Martina, Ing. - fellow researcher
Mayerová Kateřina, Ing. - fellow researcher
Menshikh Maksim, Ing. - fellow researcher
Miklasová Marta, Ing. - fellow researcher
Novotná Marie, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Prchal Miroslav, Ing. - fellow researcher
Repková Martina, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Řezáčová Veronika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Telek Július, Ing. - fellow researcher
Trojan Marek, Mgr. - fellow researcher
Vespalec Jan, Ing. - fellow researcher
Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D. - fellow researcher
Zoufalá Anna, Ing. - fellow researcher
Vašinová Galiová Michaela, doc. Mgr., Ph.D. - principal person responsible

Units