Detail projektu

INOVATIVNÍ POSTUPY V ANALYTICKÉ CHEMII A POKROČILÉ TECHNOLOGIE V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Období řešení: 01.03.2024 — 28.02.2025

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2024-01-01 - 2025-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na vývoj nových analytických postupů a inovaci pokročilých metod za účelem stopového analýzy organických a anorganických polutantů. V rámci projektu budou řešeny aktuální enviromentální problémy týkající se stanovení léčiv, těžkých kovů, nanočástic, mikroplastů v půdě, vodě, ovzduší a biologické matrici a složek stavebních materiálů včetně sledování osudu těchto látek v složkách životního prostředí. Nedílnou součástí je zapojení progresivních technologií.

Označení

FCH-S-24-8591

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2024 - 31.12.2024)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2024 - 31.12.2024)