Course detail

Bioetics

FCH-BC_ETIAcad. year: 2023/2024

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

2

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Drozenová W. Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice, Filosofia 2010. (CS)
Vácha M. a kol., Základy moderní lékařské etiky, Portál 2012. (CS)
Šmajs, J. a kol. Etika, ekonomika, příroda. Grada 2012. (CS)

Recommended reading

Not applicable.

Classification of course in study plans

 • Programme BPCP_CHTPO Bachelor's

  specialization BT , 1. year of study, summer semester, compulsory-optional

 • Programme BKCP_CHTPO Bachelor's

  specialization BT , 1. year of study, summer semester, compulsory-optional
  specialization PCH , 1. year of study, summer semester, compulsory-optional

 • Programme BPCP_CHTPO Bachelor's

  specialization PCH , 1. year of study, summer semester, compulsory-optional

 • Programme BKCP_CHTPO Bachelor's

  specialization CHPL , 1. year of study, summer semester, compulsory-optional

 • Programme BPCP_CHTPO Bachelor's

  specialization CHPL , 1. year of study, summer semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Seminar

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer