Course detail

Macromolecular Chemistry

FCH-BC_MCHAcad. year: 2023/2024

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

3

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

I. Prokopová, Makromolekulární chemie, skripta VŠCHT Praha (CS)

Recommended reading

J.Mleziva, J.Kálal: Základy makromolekulární chemie, SNTL/Alfa, 1986, Praha/Bratislava (CS)
K.Veselý: Polymery. Struktura, vlastnosti, syntézy, zpracování, ČS PCH - Uniplast, 1992, Brno (CS)
J.Mleziva: Polymery - struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, 1983, Praha (CS)
M.Kučera: Makromolekulární chemie, Skripta CHF VUT, Vutium, 1999, Brno (CS)
M. Kučera: Vznik makromolekul I. Obecné poznatky o zákonitostech tvorby polymerů, Vutium, 2003, Brno (CS)

eLearning

Classification of course in study plans

 • Programme BPCP_CHTN Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory
 • Programme BKCP_CHCHTE Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory
 • Programme BPCP_CHCHTE Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory
 • Programme BKCP_CHTOZP Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory
 • Programme BPCP_CHTOZP Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory

 • Programme BPCP_CHTPO Bachelor's

  specialization BT , 2. year of study, summer semester, compulsory-optional

 • Programme BKCP_CHTPO Bachelor's

  specialization BT , 2. year of study, summer semester, compulsory-optional
  specialization PCH , 2. year of study, summer semester, compulsory-optional

 • Programme BPCP_CHTPO Bachelor's

  specialization PCH , 2. year of study, summer semester, compulsory-optional
  specialization CHPL , 2. year of study, summer semester, compulsory-optional

 • Programme BKCP_CHTPO Bachelor's

  specialization CHPL , 2. year of study, summer semester, compulsory-optional

 • Programme BKCP_CHTM Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory
 • Programme BPCP_CHTM Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory
 • Programme BKCP_AAEFCH Bachelor's, 3. year of study, summer semester, compulsory-optional
 • Programme BPCP_AAEFCH Bachelor's, 3. year of study, summer semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning