Course detail

Biochemistry I

FCH-BC_BCH1Acad. year: 2023/2024

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

4

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Alberts B. Bray G. a kol: Základy buněčné biologie. Espero Publishing, 2. vyd. (CS)
Vodrážka Z. : Biochemie. Academia, Praha 1996. (CS)

Recommended reading

Not applicable.

eLearning

Classification of course in study plans

 • Programme BPCP_AAEFCH Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory
 • Programme BKCP_AAEFCH Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory
 • Programme BPCP_CHTN Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory
 • Programme BPCP_CHCHTE Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory
 • Programme BKCP_CHCHTE Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory
 • Programme BKCP_CHTOZP Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory-optional
 • Programme BPCP_CHTOZP Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory-optional

 • Programme BKCP_CHTPO Bachelor's

  specialization BT , 2. year of study, summer semester, compulsory

 • Programme BPCP_CHTPO Bachelor's

  specialization BT , 2. year of study, summer semester, compulsory
  specialization PCH , 2. year of study, summer semester, compulsory

 • Programme BKCP_CHTPO Bachelor's

  specialization PCH , 2. year of study, summer semester, compulsory
  specialization CHPL , 2. year of study, summer semester, compulsory

 • Programme BPCP_CHTPO Bachelor's

  specialization CHPL , 2. year of study, summer semester, compulsory

 • Programme BKCP_CHTM Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory-optional
 • Programme BPCP_CHTM Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory-optional
 • Programme BPCP_CHMA Bachelor's, 2. year of study, summer semester, compulsory
 • Programme NKCP_CHTM Master's, 1. year of study, summer semester, elective
 • Programme NPCP_CHTM Master's, 1. year of study, summer semester, elective
 • Programme NKCP_CHTM Master's, 2. year of study, summer semester, elective
 • Programme NPCP_CHTM Master's, 2. year of study, summer semester, elective
 • Programme CP_CZV_SP Lifelong learning, 1. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Aminokyseliny a bílkoviny –struktura a rozdělení aminokyselin, prostorová struktura bílkovin, nekovalentní vazby a jejich biochemický význam.
2. Sacharidy – monosacharidy, polysacharidy, složené sacharidy (glykoproteiny, glykolipidy).
3. Lipidy a mastné kyseliny – struktura, jednoduché a složené lipidy, fosfolipidy, izoprenoidy.
4. Biomembrány – struktura a funkce, membránový transport.
5. Enzymy a biokatalýza. Substrátová specifita. Stručné názvosloví enzymů. Kofaktory. Enzymová  kinetika a inhibice.
6. Nukleové kyseliny a nukleotidy – typy, struktura nukleotidů a nukleových kyselin, funkce v organismu, genetický kód.
7. Metabolismus sacharidů – glykolýza, fermentace a jejich průmyslové využití.
8. Cyklus trikarboxylových kyselin. Glukoneogeneze. Glyoxalátový cyklus.
9. Biologické oxidace. Transport elektronů a oxidační fosforylace. Makroergické sloučeniny. Fotosyntéza.
10. Metabolismus lipidů – beta-oxidace mastných kyselin, biosyntéza mastných kyselin.
11. Katabolismus aminokyselin – močovinový cyklus, přeměny uhlíkatého skeletu aminokyselin. Biosyntéza aminokyselin.
12. Biosyntéza nukleových kyselin – replikace.
13. Průběh genové exprese – transkripce, translace. Proteosyntéza.
 

eLearning