prof. RNDr.

Ivana Márová

CSc.

FCH, ÚCHPBT – Director of Department

+420 54114 9419, +420 54114 9351, +420 54114 9352
marova@fch.vut.cz

Send BUT message

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

Patents

 • 2023

  patent
  MÁROVÁ, I.; PAVELKOVÁ, R.; KUNDRÁT, V.; MATOUŠKOVÁ, P.; Nafigate, a.s.: UV filtr na bázi polyhydroxybutyrátu a způsob pro jeho přípravu. 309769, patent. (2023)
  Detail

 • 2021

  patent
  MÁROVÁ, I.; KUNDRÁT, V.; VUT v Brně: Způsob rozpouštění biodegradabilních polyesterů. 308735, patent. (2021)

 • 2016

  patent
  MÁROVÁ, I.; POSPÍŠIL, L.; KUNDRÁT, V.; VUT v Brně: Polymerní vlákno a způsob jeho přípravy. 306448, patent. (2016)
  Detail

  užitný vzor
  KUNDRÁT, V.; MÁROVÁ, I.; Vysoké učení technické v Brně, Brno - Veveří, CZ: Nanovlákenný sorpční materiál na bázi polyhydroxybutyrátu pro sorpci těžkých kovů. 30069, užitný vzor. (2016)
  Detail

 • 2015

  užitný vzor
  HÁRONIKOVÁ, A.; MÁROVÁ, I.; KOSTOVOVÁ, I.; Vysoké učení technické v Brně: Suchá biomasa karotenogenních kvasinek druhu C.capitatum CCY10-1-2 pro krmivářské účely. 28679, užitný vzor. (2015)
  Detail

 • 2013

  patent
  MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S.; PŘIKRYL, R.; VUT v Brně: Způsob produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA) na olejovém substrátu. 304183, patent. (2013)
  Detail