prof. RNDr.

Ivana Márová

CSc.

FCH, ÚCHPBT – Director of Department

+420 54114 9419, +420 54114 9351, +420 54114 9352
marova@fch.vut.cz

Send BUT message

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

Projects

 • 2024

  Současná aktuální témata moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Mezioborový výzkum - biochemie, fyzikální chemie, biotechnologie, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Aktuální problémy a přístupy k výzkumu v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Rozvoj mezioborového přístupu – fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Příspěvek k rozvoji moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Synergie fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Výzkum a vývoj hygienických pomůcek s orientační detekcí pH k odhalení rizika urogenitálních infekcí, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 30.04.2023
  Detail

 • 2021

  Průsečíky fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie v moderních aplikacích , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Vývoj a využití progresivních postupů při zpracování, analýze a hodnocení potravin, potravinářských surovin a odpadů., zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Multifunctional high-value fungal biomass from the Norwegian agriculture supply chain by-products, zahájení: 01.11.2020, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Aplikace progresivních metod a postupů v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  FW01010649, Výzkum a vývoj nové generace inkontinenční pomůcky, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2019

  FV40094, Vývoj nové materiálové základny na základě Hydal PHA pro náhradu mikroplastů, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Využití pokročilých metod a postupů v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Chemie je život 2018 ‐ studentská vědecká konference, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Aplikace moderních postupů při výrobě, zpracování a analýze potravin, jejich složek a surovin a při valorizaci odpadů. , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Vzdělávání excelentních chemiků pro výzkum, vývoj a praxi, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.01.2022
  Detail

  Biocompatible and biodegradable 3D scaffolds originated from coffee and winery waste, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 31.05.2020
  Detail

  Bioconversion of low-cost fat materials into high-value PUFA-Carotenoid-rich biomass, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Chemie je život 2017 - studentská vědecká konference, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Progresivní postupy zpracování a hodnocení potravin a valorizace potravinářských odpadů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Vývoj přírodních UV filtrů s využitím nosičů na bázi PHA, zahájení: 01.02.2017, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Možnosti neenergetického využití pyrolýzního oleje, zahájení: 16.01.2017, ukončení: 28.07.2017
  Detail

  Aplikace biopolymeru PHB, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 30.12.2017
  Detail

  Výzkum využití pyrolýzního oleje, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 30.11.2017
  Detail

 • 2016

  Vývoj a aplikace progresivních postupů výroby, zpracování a hodnocení bezpečnosti a kvality potravin, potravinářských surovin a jejich složek, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  TF02000062, Transfer biotechnologie Hydal do Číny, zahájení: 01.02.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  Charakterizace nanostrukturovaných materiálů, zahájení: 22.06.2015, ukončení: 29.09.2015
  Detail

  Moderní postupy výroby a hodnocení kvality a bezpečnosti potravin, jejich složek a potravinářských surovin, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Příprava a využití mikro- a nanovlákenných filtračních materiálů na bázi biopolymeru PHA, zahájení: 01.10.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Výzkum polyhydroxyalkanoátů - studium akumulace PHA u bakterií schopných degradace nafty, zahájení: 01.09.2014, ukončení: 15.06.2015
  Detail

  Charaktrizace vzorků jablek skladovaných v ochranné atmosféře, zahájení: 06.04.2014, ukončení: 30.06.2014
  Detail

  Analýza a kultivace fritovacího oleje, zahájení: 19.03.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Aplikace progresivních postupů pro zabezpečení zvyšování kvality a bezpečnosti potravin při výrobě a kontrole, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Identifikace antimikrobiálních peptidů ve vaječném bílku - Helvetia Pharma, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.05.2014
  Detail

  7AMB14SK020, Využití odpadních substrátů k biotechnologické produkci metabolitů a obohacené kvasinkové biomasy, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Sledování procesu stárnutí buněk, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Lysozym Pharmaceutical Biot. , zahájení: 04.02.2013, ukončení: 26.02.2013
  Detail

  Optimalizace technologie PHA, zahájení: 02.01.2013, ukončení: 30.10.2013
  Detail

  Vývoj nových postupů v potravinářských technologiích , jejich kontrole a bezpečnosti., zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Aplikace moderních metod v potravinářských technologiích , kontrole a bezpečnosti potravin., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovace Praktika z biochemie zavedením nových instrumentálních úloh, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Hodnocení zátěže ekosystému prioritními polutanty, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Modernizace postupů kontroly a přípravy technologických postupů při výrobě potravin, potravinových doplňků a využití odpadů z potravinářských výrob, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Změny obsahu aktivních látek v lokálních druzích ovoce v průběhu dlouhodobého uchovávání, zahájení: 01.09.2010, ukončení: 31.03.2011
  Detail

  Využití chemických, biochemických a toxikologických metod k hodnocení zátěže ekosystémů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Studium potravin a potravinových doplňků z pohledu zvýšení jejich bezpečnosti, zdraví prospěšnosti, autentičnosti a využití odpadů, které vznikají při zpracování surovin pro potravinářské účely., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Podpora nadaných žáků v rámci středoškolské odborné činnosti - Analýza fenolických látek charakteristických pro české pivo, zahájení: 31.10.2008, ukončení: 31.03.2009
  Detail

  QH81056, Studium enzymatické aktivity pro zlepšení biologického potenciálu jarního sladovnického ječmene, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  2B08057, Vývoj moderních metod pro hodnocení autenticity ,,českého piva", zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  Inovace výuky biochemie na FCH VUT v Brně, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Kompex kurzů pro celoživotní vzdělávání v oblasti aplikované chemie, ochrany životního prostředí a krizového řízení, zahájení: 05.01.2006, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Vliv technologických úprav na kvalitu a chuť přírodních ovocných šťáv, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Rozšíření a inovace předmětu Genové technologie, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Testování metod transformace kvasinkových buňek crt geny, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Možnosti regulace biosyntézy karotenoidů v kvasinkách, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  IAA400310506, Systémy mikrofluidiky a hmotností spektrometrie pro diferenciální proteomickou a metabolickou analýzu průmyslově významných mikroorganismů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2004

  Postgraduální kurz aplikované chemie pro učitele středních škol a VOŠ, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Studium izolace a separace sacharidů z vybraných biologických materiálů, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Charakterizace biopolymerů pomocí separačních a MS metod, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Rozšíření a inovace praktika z genových technologií, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2003

  Vliv exogenního stresu na životnost a aktivitu průmyslových kvasinek, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Sledování vlivu stresových podmínek na produkci pigmentů, zahájení: 01.01.2002
  Detail

  Vliv stresových faktorů na metabolickou aktivitu karotenogenních kvasinek, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2003
  Detail