Zpět

Průmyslové fórum

Průmyslové fórum 15. 9. 2021


Průmyslové fórum je součástí letošního ročníku tradiční konference Chemistry and Life, která se pravidelně koná na Fakultě chemické VUT od jejího obnovení v roce 1992.

Průmyslové fórum vzniká jako platforma pro předávání zkušeností a diskuze o možnostech spolupráce vysokých škol s průmyslovými partnery v oblasti vědy a výzkumu a v oblasti vzdělání studentů s ohledem na reflexi požadavků praxe a pracovního trhu.

Záštitu nad Průmyslovým fórem převzal rektor VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.