Zpět

Průmyslové fórum

Průmyslové fórum


Průmyslové fórum se bude konat 13. 9. 2024 od 10:15. Jedná se o řízeně moderovanou diskuzní platformu vědecké komunity s průmyslovými partnery za účasti zástupců Technologické agentury ČR a vedení univerzity s cílem prohloubit jejich vzájemnou spolupráci.

Průmyslové fórum vzniklo jako platforma pro předávání zkušeností a diskuze o možnostech spolupráce vysokých škol s průmyslovými partnery v oblasti vědy a výzkumu a v oblasti vzdělání studentů s ohledem na reflexi požadavků praxe a pracovního trhu.

Diskuzní témata Průmyslového fóra:

  • Průmyslový doktorát
  • Bezpečnostní výzkum
  • Transfer znalostí a technologií
  • Jaká jsou očekávání průmyslových partnerů od spolupráce s výzkumnými organizacemi?