Úspěchy vědy a výzkumu na FCH

Na FCH VUT v Brně se zaměřujeme na spojení akademických znalostí s praktickou aplikací. Výstupy naší odborné práce přispívají k rozvoji lidské společnosti, udržitelnému rozvoji průmyslu a šetrnému zacházení s životním prostředím, ve kterém žijeme. I proto je naše práce ceněna ostatními odborníky a veřejností. Dokladem kvality našich výstupů je i řada ocenění, které získali naši studenti, pedagogové a výzkumníci.

 • China High Tech Fair

  Mezinárodní ocenění - zařazení do „TOP 10 produktů“ prezentovaných na nejprestižnějším čínském veletrhu China High Tech Fair v Shenzenu.

 • Seal of Excellence

  Mezinárodní ocenění evropské komise „Seal of Excellence“ pro projekt č. 762484, „HYDAL-BIOTECH Biotechnology for the production of PHA biopolymer from waste cooking oil“ podané v rámci H2020.

 • Frost and Sullivan Technology Innovation Award

  Prestižní mezinárodní cena „Frost and Sullivan Technology Innovation Award“ pro technologii HYDAL (PHA) – tzv. technologický Oskar“.

 • Cena Města Brna za rok 2015

  Technické vědy (prof. Márová).

 • Cena „Česká inovace“

  Cena Česká inovace“, vítěz kategorie „Inovační nápad“ pro tým FCH VUT v Brně.

 • Certifikát EN ISO 9001:2008

  Jako jediná česká univerzitní laboratoř zabývající se kovy a korozí jsme získali certifikát managementu kvality EN ISO 9001:2008.

 • Cena TAČR 2017

  Technologická agentura České republiky udělila 21. 9. 2017 Fakultě chemické VUT v Brně Cenu TA ČR v kategorii Originalita řešení.

Propagace výsledků VaV

Podporou otevřeného přístup (Open Accesss)
Digitální knihovna VUT
Dotační programy
pro podporu Open Access Autorský identifikátor ORCID

Vyhledávání v databázi VaV

Veškeré výsledky vědeckého badání jsou evidovány v centrálních registrech univerzity a jsou dostupné veřejnosti.

Vyhledat konferenci na VUT
Centrální databáze odborných činností pracovišť VUT
Databázi závěrečných kvalifikačních prací VUT