KONFERENCE A SOUTĚŽE

Na Fakultě chemické VUT v Brně si uvědomujeme, že jedině skrze širokou spolupráci je možné vytvářet, šířit a zachovávat znalosti, které mohou rozvíjet naši společnost a poskytnout řešení problémů, kterým čelíme. Proto organizujeme pravidelně jednou za tři roky setkání Chemistry and Life, které se stalo fórem pro sdílení informací, získávání znalostí, pro vytváření nových a utužování stávajících partnerství a přátelství, a hraje tak významnou roli při rozvoji chemických věd a technologií jak v oblasti základního, tak aplikovaného výzkumu a vývoje.


 • Chemie je život

  Konference Chemie je život je určena pro studenty chemických a příbuzných oborů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a pro studenty středních škol.

  WEB konference

 • Chemistry and Life

  9th Meeting on Chemistry and Life se bude konat 12.–13. 9. 2024. Letošní program bude zaměřen na udržitelnou budoucnost. Hlavní témata pokrývají široké spektrum činností v oblasti materiálů, chemie životního prostředí, biotechnologie, fyzikální a aplikované chemie.

  WEB chemistry and life

 • ESBP 2023

  Ve dnech 13.–15. září 2023 pořádala naše fakulta 11. ročník tradiční mezinárodní a úspěšné konference European Symposium on Biopolymers (ESBP).

  WEB konference

 • Úspěchy našich studentů

  Studenti naší fakulty se každoročně účastní mnoha stálých soutěží a konferencí, z nichž neodchází bez ocenění. A není jich málo! Z jejich úspěchů máme velkou radost i my.

  úspěchy studentů

 • Thermophysics

  Vědecké fórum a výměna poznatků v oblasti termofyziky, přenosu tepla a hmoty, skladování tepla, experimentálního měření termofyzikálních vlastností, charakterizace materiálových parametrů a dalších příbuzných oblastí.

  WEB konference

 • HRUS

  International Conference and School on High-Resolution Ultrasonic Spectroscopy.

  WEB konference

 • EuroCoalAsh

  Konference zaměřená na témata technologie elektráren, vlastnosti a reaktivita CCP, využití a zpracování, legislativní aspekty.

  WEB konference