KONFERENCE A SOUTĚŽE

Na Fakultě chemické VUT v Brně si uvědomujeme, že jedině skrze širokou spolupráci je možné vytvářet, šířit a zachovávat znalosti, které mohou rozvíjet naši společnost a poskytnout řešení problémů, kterým čelíme. Proto organizujeme pravidelně jednou za tři roky mezinárodní konferenci Chemistry and Life, která se stala fórem pro sdílení informací, získávání znalostí, pro vytváření nových a utužování stávajících partnerství a přátelství, a hraje tak významnou roli při rozvoji chemických věd a technologií jak v oblasti základního, tak aplikovaného výzkumu a vývoje.

 • Chemie je život

  Konference Chemie je život je určena pro studenty chemických a příbuzných oborů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a pro studenty středních škol.

  WEB konference

 • Thermophysics

  Vědecké fórum a výměna poznatků v oblasti termofyziky, přenosu tepla a hmoty, skladování tepla, experimentálního měření termofyzikálních vlastností, charakterizace materiálových parametrů a dalších příbuzných oblastí.

  WEB konference

 • Chemistry and life

  Konference zahrnuje 6 oblastí pokrývajících široké spektrum činností v oblasti materiálů, environmentální a potravinářské chemie a technologie, biotechnologie, fyzikální chemie a aplikované chemie.

  WEB konference

 • HRUS

  International Conference and School on High-Resolution Ultrasonic Spectroscopy.

  WEB konference

 • EuroCoalAsh

  Konference zaměřená na témata technologie elektráren, vlastnosti a reaktivita CCP, využití a zpracování, legislativní aspekty.

  WEB konference