9th Meeting on
Chemistry & Life 12.–13. 9. 2024

...for Sustainable Future

Setkávání a spolupráce

Na Fakultě chemické VUT v Brně si uvědomujeme, že jedině skrze širokou spolupráci je možné vytvářet, šířit a zachovávat znalosti, které mohou rozvíjet naši společnost a poskytnout řešení problémů, kterým čelíme. Proto organizujeme pravidelně jednou za tři roky setkání Chemistry and Life, které se stalo fórem pro sdílení informací, získávání znalostí, pro vytváření nových a utužování stávajících partnerství a přátelství, a hraje tak významnou roli při rozvoji chemických věd a technologií jak v oblasti základního, tak aplikovaného výzkumu a vývoje.

Letošní program bude zaměřen na udržitelnou budoucnost. Hlavní témata pokrývají široké spektrum činností v oblasti materiálů, chemie životního prostředí, biotechnologie, fyzikální a aplikované chemie.