Fakultní občasník Derivát

Vítejte na stránkách fakultního občasníku Derivát, který, jak už z jeho názvu vyplývá, vzniká v nepravidelných intervalech jako výsledek společného úsilí zapojených zaměstnanců i studentů FCH. Naší snahou je otisknout do něj alespoň částečný obraz o pestrém životě na fakultě a lidech, kteří jí procházejí a prošli. Přejeme vám příjemné čtení!

Redakce

Vydává:
Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Vydání připravuje:
Lucie Vítámvásová
tel.: 541149444
vitamvasova@fch.vut.cz

Redakční rada:
Hana Alexová
Stanislav Obruča
Martin Weiter
Michal Veselý
Pavel Diviš
Petr Dzik

Máte tipy na obsah dalších čísel?

Derivát je místo pro vaše nápady

Kontakt na redakci