• 983

    počet přihlášených uchazečů  do bakalářského studia v roce 2018

  • 695

    počet přijatých studentů do bakalářského studia v roce 2018

  • 71%

    úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2018

Pokračovat

Důležité termíny

Předchozí Následující

Jak u nás vypadají přijímačky na studium...

Přijímací zkouška

Jak známo, chemici se neobejdou bez experimentů. Proto jsme si pro vás hned na začátek připravili písemný test, který nám ukáže, zda v sobě máte ty správné předpoklady. Test je zaměřen na základy chemie. Můžete v něm dosáhnout až 100 bodů, avšak hranicí pro úspěšné absolvování je již 33 bodů.

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

Do 31. března 2020

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6000 Kč?

Pomůžeme vám s něčím?

Kontaktujte Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost

+ 420 541 149 357-359 studijni@fch.vutbr.cz

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek