Důležité termíny

Předchozí Následující

Přijímací zkouška

Uchazeči, kteří podají přihlášku ke studiu bakalářských studijních programů na akademický rok 2022/2023, budou přijati na základě stanovených kritérií bez přijímací zkoušky!

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

do 31. března 2022

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6 000 Kč?