• 921

    počet přihlášených uchazečů  do bakalářského studia v roce 2019

  • 640

    počet přijatých studentů do bakalářského studia v roce 2019

  • 69%

    úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2019

Pokračovat

Důležité termíny

Předchozí Následující

Jak u nás vypadají přijímačky na studium...

Přijímací zkouška

Všichni uchazeči, kteří podají přihlášku ke studiu bakalářských studijních programů na akademický rok 2020/2021, budou přijati bez přijímací zkoušky!

Jak známo, chemici se neobejdou bez experimentů. Proto jsme si pro vás hned na začátek připravili písemný test, který nám ukáže, zda v sobě máte ty správné předpoklady. Test je zaměřen na základy chemie. Můžete v něm dosáhnout až 100 bodů, avšak hranicí pro úspěšné absolvování je již 33 bodů.

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

ve 2. kole do 15. srpna 2020

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6000 Kč?

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek