Střední školy a Fakulta chemická

Naše fakulta se zájmem podporuje rozvoj a úspěch motivovaných studentů již na střední škole, a proto se každoročně podílí na organizaci chemických olympiád, letních škol, exkurzí do chemických provozů a na vybraná pracoviště fakulty. Skrze středoškolskou odbornou činnost také umožňujeme studentům zapojit se do vědecko-výzkumné činnosti na půdě fakulty.