Stipendia

 • Prospěchové stipendium

  Dosáhli jste v předchozím akademickém roce výborných studijních výsledků a chcete vědět, zda i vám náleží prospěchové stipendium?

  Více informací

 • Doktorské stipendium

  Rozhodujete se pro doktorské studium a nevíte, jaká jsou pravidla pro doktorské stipendium?

  Více informací

 • Mimořádné stipendium

  V případě, že nechcete být jen řadovým studentem / řadovou studentkou, budete se podílet na reprezentaci fakulty, nebo budete nad rámec studia pracovat na výzkumu, můžete být odměněni jednorázovým mimořádným stipendiem.

  Více informací

 • Další stipendia VUT

  Ubytovací stipendium, sociální stipendium a další

  Více informací