VĚDA A VÝZKUM NA FCH

Na FCH VUT v Brně je posouvání hranic poznání a možného naší radostí a závislostí zároveň. Stejně si vážíme nových poznatků základního výzkumu i praktických aplikací a jako pedagogové používáme výzkum i jako silný nástroj pro výuku (learning by doing).

Fakulta zahrnuje čtyři ústavy, které se specializují na různé chemické obory. Problematika řešená na FCH je ale velmi často mezioborová a při řešení vědecko-výzkumných témat jsou využívány znalosti a přístrojové vybavení napříč celou fakultou. Drtivá většina výzkumných a vývojových aktivit je pak sdružena v pátém ústavu, Centru materiálového výzkumu.


Důležitou součástí vědecko-výzkumných aktivit je grantová činnost, která mimo jiné umožňuje získání finančních prostředků pro další nákup kvalitní přístrojové a počítačové techniky a tím přispívá k zefektivnění výzkumné práce. Od roku 1999 se každé 3 roky na půdě Fakulty chemické koná mezinárodní vědecká konference Chemistry and Life, která se postupně stále více dostává do povědomí vědecké komunity doma i v zahraničí. Výzkumná činnost na fakultě se zaměřuje na řešení výzkumných problémů a projektů financovaných grantovými agenturami (GAČR, GA AV ČR), projektů v rámci programu KONTAKT, projekt programu INTAS, 2 projektů v rámci programu COST, více než 20 projektů FRVŠ. Těžištěm vědecko-výzkumné činnosti jsou práce související s řešením Výzkumného záměru 0021630501 „Multifunkční homogenní a heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů“.

X

Řešené projekty a smluvní výzkum

Více o projektech

Přehled evropských projektů

Více o evropských projektech

Odpovědnost: doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D.