VĚDA A VÝZKUM NA FCH

Na FCH VUT v Brně je posouvání hranic poznání a možného naší radostí a závislostí zároveň. Stejně si vážíme nových poznatků základního výzkumu i praktických aplikací a jako pedagogové používáme výzkum i jako silný nástroj pro výuku (learning by doing).

Fakulta zahrnuje čtyři ústavy, které se specializují na různé chemické obory. Problematika řešená na FCH je ale velmi často mezioborová a při řešení vědecko-výzkumných témat jsou využívány znalosti a přístrojové vybavení napříč celou fakultou. Drtivá většina výzkumných a vývojových aktivit je pak sdružena v pátém ústavu, Centru materiálového výzkumu.
X

Řešené projekty a smluvní výzkum

Více o projektech

Přehled evropských projektů

Více o evropských projektech

Odpovědnost: doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D.