VĚDA A VÝZKUM NA FCH

Na FCH VUT v Brně je posouvání hranic poznání a možného naší radostí a závislostí zároveň. Stejně si vážíme nových poznatků základního výzkumu i praktických aplikací. Jako pedagogové používáme výzkum jako silný nástroj pro výuku (learning by doing).
X

Fakulta zahrnuje 4 ústavy, které se specializují na různé chemické obory. Problematika řešená na FCH je ale velmi často mezioborová a při řešení vědecko-výzkumných témat jsou využívány znalosti a přístrojové vybavení napříč celou fakultou. Drtivá většina výzkumných a vývojových aktivit je pak sdružena v pátém ústavu, Centru materiálového výzkumu.

Výpis realizovaných projektů

Více o projektech

Přehled evropských projektů

Více o evropských projektech

Nejvýznamnějsí výzkumné aktivity

Centrum materiálového výzkumu

Hlavním cílem Centra materiálového výzkumu (CMV) je posílit spolupráci mezi univerzitním výzkumem a aplikační sférou formou smluvního výzkumu a společných výzkumných projektů a urychlit tak přenos poznatků a technologií do praxe. CMV si vzhledem ke své příslušnosti k Fakultě chemické VUT v Brně také klade za cíl zavedení nového studijního oboru s názvem Chemie pro medicínské aplikace a zároveň usiluje o zapojení co nejvyššího počtu studentů do projektů smluvního výzkumu a spolupráce s aplikační sférou, aby tak umožnila jejich další profesní rozvoj.

ChemPoint

vědci pro chemickou praxi

Webový portál ChemPoint – vědci pro chemickou praxi je místem, kde může kdokoliv z oboru chemie zveřejnit zajímavé informace týkajících se technologického pokroku v aplikované chemii s cílem podpořit spolupráci mezi odborníky, firmami a vývojovými institucemi v rámci České republiky. Najdete zde články o nových poznatcích ve vybraných oborech aplikované chemie. Po registraci máte možnost prezentovat své firemní nabídky a poptávky, aktuální objevy, nápady a služby. Můžete se přihlásit také na řadu školení, seminářů a workshopů.

Odpovědnost: prof. Ing. Michal Veselý, CSc.