Sociální bezpečí

Deklarace sociálního bezpečí na VUT


VUT zajišťuje svým studentům a zaměstnancům pozitivní a trvale bezpečné prostředí pro studium a práci. VUT současně považuje za důležité vytvářet pro všechny studentky, studenty, zaměstnankyně a zaměstnance důstojné, bezpečné, inspirující a motivující prostředí. Pro VUT mají klíčový význam slova kolegialita, bezúhonnost, rovnost, respekt, otevřenost a vzájemná pozornost.

Na VUT není a nebude tolerována žádná forma nežádoucího jednání, včetně sexuálního či genderově podmíněného obtěžování, agrese, nátlaku či zastrašování, šikany nebo diskriminace založené na jakémkoli důvodu. VUT usiluje a bude nadále usilovat o posilování kultury vzájemného respektu, jehož součástí je prevence výskytu nežádoucích jevů, a to na všech úrovních univerzity.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají vytvářet pozitivní a sociální bezpečné univerzitní prostředí.

Ladislav Janíček
Rektor VUT

Více o sociálním bezpečí na webu VUTBc. Romana Němcová

Bc.

RomanaNěmcová

Kontaktní osoba pro zaměstnance a studenty FCH
M: +420 771 279 828

+420 54114 9357
nemcova@fch.vut.cz

Bc. Igor Kvita

Bc.

IgorKvita

Kontaktní osoba pro zaměstnance a studenty FCH

+420724830486
kvita@fch.vut.cz