110 LET

V roce 2021 slavíme 110. výročí založení dnešní Fakulty chemické VUT. Její počátky můžeme datovat k oficiálnímu schválení zřízení Chemického odboru České vysoké školy technické 8. listopadu 1911 a je tedy jednou z nejstarších českých chemických fakult. Ponořte se na chvíli do historie a přečtěte si, jak to všechno začalo, poznejte významné osobnosti a zásadní události, které formovaly dění na fakultě.

K výročí připravujeme soubor akcí a také vydání publikace, která se zaměří na všechny doposud opomíjené nebo nedoceněné události, které jsou s chemickým školstvím na české technice (dnes VUT) v geniu loci moravské metropole spojené. Výsledkem by měla být dosud nejrozsáhlejší studie o historii chemického technického školství v Brně. Křest publikace proběhne 14. 10. 2021 při slavnosti k 110. výročí založení fakulty.