DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 25. 1. 2019

      •  
Po celou dobu akce jsou pro Vás připraveny stánky jednotlivých ústavů/studijních oborů, kde Vám rádi vysvětlí, čemu se na chemické fakultě věnujeme. Stejně tak pro Vás máme připraveny informace k přijímacímu řízení a celkově ke studiu na naší fakultě.

Biopolymery na FCH - Ukážeme Vám příběh ekologických bioplastů, který začíná jejich vznikem v buňkách bakterií krmených odpadním materiálem. Projdete s námi zajímavou cestu od takto vzniklého biopolymeru k bioplastu a jeho aplikacím například v kosmetice a ve formě nanočástic a nanovláken, využitých jako nosiče léčiv. Ukážeme Vám, kde a jak může tento bioplast skončit a jak se chová v přírodě.

Co se na FCH studuje a čemu se věnujeme - Víte, co jíte? Ukážeme Vám, kudy vede cesta za zdravými potravinami od surovin přes technologie až k analýze kvality a senzorické ochutnávce!  Spálili jste se někdy při slunění? Varovné proužky mohou pomoci takovým nepříjemným událostem předejít! Napadlo by Vás, že z betonu lze vyrobit pružinu? Pružinu, která pruží? Ukážeme vám jak na to. A předvedeme Vám nové znečisťující látky v životním prostředí. Mikroplasty, antikoncepce, antibiotika,… co všechno nám poteče z kohoutku za 50 let?

Podívejte se s námi na chemii zblízka - Exkurze do laboratoří s ukázkami vztahujícími se k představeným tématům a poloprovozní linka na bioplasty. Ukážeme Vám příběh bioplastů, který začíná v buňkách bakterií využívajících jako „krmivo“ odpadní fritovací olej, přičemž z něj umějí vyrobit bioplast, který následně využíváme pro mnoho aplikací např. 3D tisk nebo ve formě nanočástic jako nosiče léčiv a v kosmetice.

DEN CHEMIE 21. 2. 2019

  • Prezentace uplatnění v praxi v chemických oborech - zástupci firem působících v oblasti chemie a příbuzných oborech vám ukážou, že naši absolventi mají široké uplatnění.

    Exkurze do výuky – připraveny jsou exkurze do vybraných výukových laboratoří fakulty, kde návštěvníci budou mít možnost shlédnout moderní prostory, technické zázemí a zakusit vzdělávací proces „v akci“.

    Program na stanovištích - ukázky studijních plánů a skladby předmětů, přiblížení studijního zaměření jednotlivých oborů, příklady zapojení studentů do vědecko - výzkumné činnosti, úspěchy studentů, výběr témat bakalářských prací, příklady uplatnění výzkumu v praxi.

Kde

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118
612 00 Brno

Jak se k nám dostanete

Kdy

Odpovědnost: Ing. Jan Brada