Zajímáte se o chemii a chcete vidět, jak to vypadá v poluchárnách i laboratořích? Přijďte na den otevřených dveří. Studenti i pedagogové vám budou dělat průvodce a dozvíte se spoustu praktických informací nejen o studiu.

Program

  • Co všechno je chemie - ukážeme vám praktické příklady studijního a vědeckého zaměření jednotlivých oblastí chemie, přiblížíme vám studentský život, ukážeme příklady zapojení studentů do vědecko - výzkumné činnosti a úspěchy našich studentů. Také se dozvíte, jak se výsledky výzkumu mohou uplatnit v praxi.

    Populárně vědecké prezentace zajímavých témat v laboratořích - začátky prezentací jsou pevně stanoveny a kapacitně omezeny. Pro předem nenahlášené zájemce bude možnost na místě dle aktuálního harmonogramu zvolit vhodnou variantu.

    Prezentace uplatnění v praxi v chemických oborech - zástupci firem působících v oblasti chemie a příbuzných oborech vám ukážou, že naši absolventi mají široké uplatnění.

    Program na stanovištích - ukázky studijních plánů a skladby předmětů, přiblížení studijního zaměření jednotlivých oborů, příklady zapojení studentů do vědecko - výzkumné činnosti, úspěchy studentů, výběr témat bakalářských prací, příklady uplatnění výzkumu v praxi.

Jak se k nám dostanete

Na Palackého vrch, kde fakulta sídlí, to máte z města do dvaceti minut tramvají. Na Hlavním nádraží (nebo třeba na České) nasedněte na tramvaj č. 12 směr Technologický park. Vystupte na konečné a fakultu máte hned vedle. Nelze si jí nevšimnout :-).

Kde

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118
612 00 Brno

Kdy

Odpovědnost: Ing. Jan Brada