Zajímáte se o chemii a chcete vidět, jak to vypadá v posluchárnách i laboratořích? Při dnech otevřených dveří máte jedinečnou příležitost prohlédnout si zákulisí fakulty a laboratoře jednotlivých ústavů. Studenti i pedagogové vám budou dělat průvodce a dozvíte se spoustu praktických informací nejen o studiu na vysoké škole. Pro představu, na co se můžete těšit, si můžete prohlédnout fotky nebo videa z loňských let na našem facebooku či youtube kanále.

PROGRAM

   • Týden otevřených dveří na Fakultě chemické: workshopy, exkurze, přednášky a ještě mnoho dalšího! Online i offline u nás na fakultě, pokud to situace dovolí! Ústavní stánky ve vestibulu po celou dobu konání akce za přítomnosti studentů i studijních poradců, kteří zodpoví veškeré otázky týkající se obecně studia i konkrétních studijních oborů. Diskuze se současnými studenty o životě na fakultě, možnostech zahraničních výjezdů, sportovních aktivitách nebo ubytování na kolejích. Provedeme vás zákulisím fakulty, knihovnou, studovnou, ukážeme vám menzu i studentskou kuchyňku. Exkurze do ústavních laboratoří. Vyberte si, co vás nejvíc zajímá a prohlédněte si zblízka místa, kde s námi brzy můžete pracovat i vy! Úvodní přednášky o tom, jak vypadá studium na FCH. Informace k přijímacímu řízení, studijním povinnostem, studentskému zázemí i studentskému životu pro vás bude mít proděkanka pro studijní záležitosti. Krátkého představení jednotlivých fakultních ústavů se zhostí proděkan pro vnější spolupráci.
  • DEN CHEMIE: propojujeme studium s praxí
  • Den chemie je určen všem zájemcům o studium, studentům a absolventům, kteří si chtějí rozšířit obzory o možnostech uplatnění v oblastech chemických disciplín. Je to výborná příležitost k získání kontaktů, konkrétních nabídek stáží, trainee programů, brigád i pracovních míst. Návštěvníci mají možnost setkat se se zástupci firem po celý den osobně na stáncích.
  • Prezentace zástupců firem o možnostech spolupráce.

VUT v Brně
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118
612 00 Brno

Kdy

 • Ústav fyzikální a spotřební chemie: Pozveme vás do specializovaných laboratoří, kde studenti zpracovávají své závěrečné práce. Dozvíte se, na jakých tématech z oblastí fotochemie, koloidní chemie, hydrogelů, nanomedicíny či fluorescence právě pracujeme, brzo možná i s vámi. V laboratoři materiálového tisku vám ukážeme, že tisknout můžeme nejen noviny a časopisy, ale také senzory, solární články a další funkční struktury. V laboratoři fluorescence vám odhalíme pohled až do nitra... nejen buněk.
 • Ústav chemie materiálů: Navštívíte s námi "Sililab", laboratoř silikátových materiálů, kde se dozvíte více o přípravě, zpracování i charakterizaci silikátových materiálů. Také na vás bude čekat   laboratoř polymerních materiálů, kde proniknete do tajů  bioplastů a předvedeme vám i 3D tisk, charakterizaci a studium struktury polymerů a jejich zpracování, v laboratoři kovů a koroze tajemství koroze a elektronové mikroskopie.
 • Ústav chemie potravin a biotechnologií:

  V první laboratoři zaměřené na potravinářské biotechnologie vám ukážeme, jak se pomocí mikroorganismů a řas produkují významné aktivní látky, které můžete najít například v potravinových doplňcích, přípravcích z lékárny, nebo je také využít v kosmetice. A protože jsme ústav plný potravin, seznámíme vás s technologií výroby některých z nich, například masových výrobků či oblíbeného českého piva. Druhá laboratoř je zaměřená na biotechnologickou produkci bioplastů pomocí různých bakterií, extrémofilů a sinic. Ukážeme vám, jak se v bakteriích tvoří materiál, který může sloužit jako plně odbouratelný bioplast šetrný k životnímu prostředí. Podělíme se s vámi o novinky z nanosvěta - uvidíte například, jak lze z bioplastu vyrobit nanovlákna a k čemu je lze využít.

 • Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí: Přijďte navštívit laboratoř organické syntézy a podívat se s námi do přítomnosti i budoucnosti molekulárních látek. Naše „chytré“ materiály nacházejí využití v nejmodernějších technologiích zítřka. Budete mít možnost podívat se pod pokličku vzniku nových molekul, pokročilých polymerů i nanostrukturovaných hybridních systémů a seznámit se s jejich vlastnostmi. Provedeme vás  výukovou laboratoří předmětu Praktikum z analytické chemie. Pozveme vás také do laboratoře ekotoxikologie, která slouží k hodnocení negativních vlivů chemických látek, nanočástic, čistírenských kalů či kontaminované zeminy na složky životního prostředí. Dozvíte se zde, jak semínko hořčice, vodní blecha nebo žížala hnojní v testech ekotoxicity prozradí, jestli testované látky mají nepříznivý vliv na příslušný ekosystém.