Užitečné informace o studiu

Informace pro prváky

ZÁPIS KE STUDIU

Splnil/a jste podmínky pro přijetí na FCH? Gratulujeme! Nezapomeňte se
zapsat ke studiu ‒ bez toho se nemůžete stát studentem FCH! Zápis ke studiu proběhne na fakultě ve dnech 24. 6. a 25. 6. 2024 vždy v 9:30, je na vás, který den si vyberete.

K zápisu budete potřebovat:

  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas);
  • psací potřeby;
  • vytištěný dokument – Zápisový list,  který najdete v systému STUDIS na záložce Studium;
  • případně Vaše tiskopisy, které od nás potřebujete potvrdit ve spojitosti se studiem.

K zápisu je nezbytné se dostavit osobně. Pokud se nemůžete dostavit, může vás v zastoupení zapsat osoba s úředně ověřenou plnou mocí. V případě, že se k zápisu nemůžete dostavit ani nemáte možnost vyslat zástupce s plnou mocí, kontaktujte naše studijní oddělení (studijni@fch.vut.cz).

Před zápisem je potřeba provést několik úkonů, proto si prosím pročtěte všechny informace určené pro nastupující prváky!

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE NA VUT


Informační systém VUT je rozdělen do několika částí a poskytuje důležité informace o studijních výsledcích, studijních plánech, stipendiích, průkazech, kolejích, menzách aj.

Pro první přihlášení do informačního systému použijete rodné číslo (v případě cizinců rodný kód, který naleznete ve vaší e-přihlášce na záložce Vyplněné údaje) a tzv. počáteční heslo, které naleznete u vaší e-přihlášky na záložce Heslo k IS. Po prvním přihlášení budete vyzváni, abyste si přístupové heslo změnili, počáteční heslo nelze použít opakovaně.

V případě, že již přístup do informačního systému máte z předchozího studia na VUT, počáteční heslo nebudete potřebovat, můžete se dále přihlašovat do IS pod heslem, na které jste zvyklí.

S aplikací Moje VUT budete mít vždy svoje studium po ruce.

Zde si přečtěte spoustu dalších užitečných detailů o IT službách na FCH.

PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ

PRŮKAZ STUDENTA VUT

Každý student VUT má povinnost nahrát do informačního systému VUT svoji fotografii a objednat si průkaz studenta.

Můžete si zvolit, zda si objednáte zdarma tzv. průkaz studenta VUT, nebo zda využijete průkaz ISIC (jen pro studenty prezenční formy studia), vybraný typ průkazu si objednejte do 1. 8. 2024. Informace k platbě za  ISIC kartu najdete po rozkliknutí VUT zpráv na svém Intraportálu, poplatek je třeba uhradit také do 1. 8. 2024.

Volba průkazu není definitivní, kdykoliv během studia můžete typ průkazu změnit.

Průkaz studenta/ISIC karta slouží při identifikaci na VUT, kartou budete platit v menzách a bufetech VUT, otevře vám některé prostory VUT a na kartu můžete cokoliv vytisknout na tiskárnách fakulty.

OBJEDNÁNÍ PRŮKAZU

REGISTRACE POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

Před zápisem ke studiu si projděte studijní plány svých studijních programů a zaregistrujte si předměty, které vás z nabídky povinně volitelných předmětů nejvíce zajímají. U každého studijního programu je nad nabídkou povinně volitelných předmětů uvedeno minimum a maximum kreditů pro registraci.

Některé povinné předměty můžete absolvovat buď v češtině, nebo v angličtině. Při registraci předmětů proto nezapomeňte zvolit, jakou jazykovou variantu preferujete.

Podmínkou pro zápis do 1. ročníku studia je registrace předmětů (povinných + povinně volitelných) za min. 60 kreditů!

Registrace povinně volitelných předmětů bude přístupná v informačním systému STUDIS od dne přijetí ke studiu do 23. 6. 2024 na záložce Registrace PV předmětů.

Při zápisu ke studiu již musíte mít PV předměty zaregistrovány!

UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH


Pokud chcete bydlet na kolejích, nezapomeňte si včas podat žádost o ubytování. Podrobné informace o žádosti, včetně všech termínů, najdete na stránkách Kolejí a menz VUT. Podávání elektronických žádostí o ubytování budoucích prvních ročníků bude zpřístupněno od 13. 6. do 17. 7. 2024.  Kritériem pro přidělení kolejního místa je datum podání žádosti, proto podání žádosti neodkládejte!

KOLEJE A MENZY

VÝUKA V AKADEMICKÉM ROCE


Výuka v zimním semestru pro prezenční formu studia bude zahájena v pondělí 16. 9. 2024. Bližší informace o rozvrhu na zimní semestr a registraci studijních skupin dostanete při zápisu ke studiu.

K tomu, abyste se lépe zorientovali v důležitých termínech akademického roku (začátky semestrů, zkoušková období, kontroly studia, prázdniny aj.), slouží tzv. Časový plán akademického roku.

ČASOVÝ PLÁN

VÝUKA ANGLIČTINY


Studentům FCH nabízíme výuku angličtiny v rozsahu 4 semestrů. Během zimního semestru vám bude v informačním systému STUDIS zpřístupněn rozřazovací test, na jehož základě budete zařazeni do kurzů odpovídající úrovně. Příslušný kurz vám bude automaticky zapsán do letního semestru. Během bakalářského studia je povinná zkouška z angličtiny na úrovni B2.

ANGLIČTINA NA FCH

SPORT NA VUT


Tělesnou výchovu a sport zajišťuje pro všechny studenty VUT Centrum sportovních aktivit (CESA). Předmět tělesná výchova je volitelný, je zakončený zápočtem a získáte za něj 1 kredit, který se však nepočítá do kreditů potřebných pro postup do letního semestru, dalšího roku studia ani pro řádné ukončení studia. V široké škále si studenti mohou vybrat zdravotně orientované pohybové aktivity nebo konkrétní sporty, ve kterých jsou tvořeny skupiny podle výkonnosti od začátečníků až po výkonnostní sportovce a reprezentační výběry VUT. Zápis do předmětu probíhá vždy na začátku semestru elektronickou formou v IS Studis. Studenti mají nárok na 2 hodiny tělesné výchovy v každém semestru zdarma. Některé sportovní aktivity vyučované mimo sportoviště VUT však bývají zpoplatněny (plavání, potápění, vodní záchrana, lední hokej, šerm, gymnastika, plážový volejbal, aj.). Nad rámec volitelného předmětu tělesná výchova organizuje CESA výcvikové kurzy a kurzy sportovních specializací, které jsou doplňkem semestrální výuky.

SPORT NA CESA

OPAKOVACÍ KURZY


Nastupujete k nám do 1. ročníku bakalářského studia a nejste si v matematice a chemii tak úplně jistí? Tak přesně pro vás jsou připraveny kurzy, které budou probíhat v zimním semestru  akademického roku 2024/2025. Probereme a dovysvětlíme si během nich vše, co je k úspěšnému studiu chemie potřeba. Zkoušky na konci semestru už pro vás tak nebudou žádnou noční můrou!

PŘÍPRAVNÉ KURZY