Den chemie

Ohlédnutí za předešlým Dnem chemie

Den chemie je určen všem zájemcům o studium, studentům a absolventům, kteří si chtějí rozšířit obzory o možnostech uplatnění v oblastech chemických disciplín. Je to výborná příležitost k získání kontaktů, konkrétních nabídek stáží, trainee programů, brigád i pracovních míst. Návštěvníci mají možnost setkat se se zástupci firem po celý den osobně na stáncích.

Firmám nabízí Den chemie unikátní příležitost oslovit studenty přímo v prostorách školy. Akce je určena pro prezentaci firem a společností, které chtějí studentům nabídnout a osobně s nimi probrat možnosti spolupráce na diplomové práci, stáže, trainee programu, brigády nebo práce na HPP.

Den chemie vznikl z potřeby více propojit studium a praxi. Cílem je zprostředkovat studentům kontakt se zaměstnavateli a nabídnout jim pracovní příležitosti, možnosti stáží a praxí a další spolupráce s aplikační sférou.

Těší nás, že některé firmy účastnící se akce Den chemie zastupují přímo naši bývalí absolventi. Skvělá ukázka toho, že studium chemie má smysl.


PROGRAM

    • Stěžejní součástí Dne chemie jsou prezentace společností a firem s výrobním programem zahrnujícím chemii a chemické technologie. V rámci přednáškových bloků zástupci firem představí své podniky, jejich výrobní sortiment a  možnosti uplatnění pro absolventy.
    • Soubežně s přednáškami budou probíhat stánkové prezentace ve veletržním formátu. Ná stáncích firem budou mít návštěvníci možnost individuálně pohovořit se zástupci zúčastněných podniků a blíže se seznámit s nabídnou volných pracovních pozic a požadavky na avbsolventy.

Kde

VUT v Brně
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118
612 00 Brno

Kdy

Partneři