Organizační struktura

Akademický senát FCH

Ekonomická komise (EK):

doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D . – předseda
doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.
Ing. Jaromír Pořízka, Ph.D.
Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.
Ing. Jiří Přibyl
Ing. Jan Vespalec

Legislativní komise (LK):

Ing. Jitka Krouská, Ph.D. – předsedkyně
Ing. Martin Cigánek, Ph.D.
Ing. Michal Kalina, Ph.D.
Ing. Jiří Švec, Ph.D.
Ing. Michaela Fanglová
Bc. Ludmila Kouřilová
Ing. Veronika Řeháková

Kontaktní údaje

Akademický senát FCH
Fakulta chemická

Přehled častých čísel