Organizační struktura

Akademický senát FCH

Volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty chemické VUT v Brně pro funkční období 2022–2026 na 2. listopadu 2021

Ekonomická komise (EK):

doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D . – předseda
doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.
Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.
Ing. Jiří Smilek, Ph.D.
Ing. Xenie Kouřilová
Ing. Jan Zahrádka

Legislativní komise (LK):

RNDr. Ivana Pilátová, CSc. – předsedkyně
doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D.
Ing. Jitka Krouská, Ph.D.
Ing. Jaromír Pořízka, Ph.D.
Bc. Michaela Adamczyková
Ing. Jiří Lindovský
Bc. Jan Vacula

Kontaktní údaje

Akademický senát FCH
Fakulta chemická

Přehled častých čísel