Organizační struktura

Akademický senát FCH

Harmonogram voleb do Akademického senátu FCH VUT na funkční období 2024 až 2027

Ekonomická komise (EK):

doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D . – předseda
doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.
Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.
Ing. Xenie Kouřilová
Ing. Jan Zahrádka

Legislativní komise (LK):

RNDr. Ivana Pilátová, CSc. – předsedkyně
doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D.
Ing. Jitka Krouská, Ph.D.
Ing. Jaromír Pořízka, Ph.D.
Bc. Michaela Adamczyková
Ing. Jiří Lindovský
Bc. Jan Vacula

Kontaktní údaje

Akademický senát FCH
Fakulta chemická

Přehled častých čísel