Zápisy ze zasedání oborových rad DSP

Tato složka není viditelná všem. Práva budou ověřena po přihlášení.

Odpovědnost: Ing. Jan Brada